Lär känna framtidens arbetskraft

Genom att ta emot PRAO elever så erbjuds du en fantastisk möjlighet att möta blivande medarbetare, kollegor och beslutsfattare.

Hitta din rekryteringsbas eller semestervikarie

PRAO-elever kan vara er framtida rekryteringsbas eller en blivande semestervikarie.

Stärk ditt varumärke!

Att ta emot PRAO-elever är ett sätt att stärka det egna varumärket. En bra PRAO-upplevelse håller i sig länge och sprids till kompisar, föräldrar och lärare år efter år.

Säkerställ kompetensförsörjningen

Genom att visa eleverna vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden stärker du din egen och regionens kompetensförsörjning. 

Framtida kunder och beslutsfattare

Dagens unga är framtidens kunder och beslutsfattare. Du som arbetsgivare kan förbereda och planera för de kunskaper, tankebanor och behov som arbetstagarna kommer ha framåt.

Låt dig inspireras! Passa på att ta in en ung persons perspektiv på din verksamhet!

praktikplatsen.se samarbetar med: