Riskbedömningen gör du direkt på praktikplatsen.se samtidigt som du erbjuder plats.  
Enligt arbetsmiljölagen så måste arbetsplatsen göra en riskbedömning av den minderårigas arbetsuppgifter utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet.

När du gör riskbedömningen i praktikplatsen.se så ska du tex intyga att du har koll på och efterlever nedan: 

  • Eleven ska få stöd av en handledare under prao. Handledaren ska ha tid för uppdraget. 
  • Eleven ska få introduktion och information om rutiner och arbetsuppgifter av handledaren. 
  • Eleven får arbeta högst 7 timmar per dag och inte mellan kl. 20:00 och 06:00. 
  • Eleven får utföra lätt och riskfritt arbete. 

Elever får inte utföra några riskfyllda arbetsuppgifter som tex arbete på hög höjd, de får inte hantera pengar själva, arbeta med motorredskap eller maskinellt drivna tekniska verktyg. Arbetet får inte heller innebära för stort ansvar eller vara tungt.  

Läs mer om Praktik för unga, Arbetsmiljöverket

Riskbedömning vid prao, tillämpning av regler, Arbetsmiljöverket

praktikplatsen.se samarbetar med: