”Eleverna växer redan efter sin första apl”


Elever som går en yrkesutbildning inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen genomför en del av utbildningen på plats hos en arbetsgivare. Praktikformen kallas arbetsplatsförlagd lärande (apl).


Ulrika Sjövall är apl-ansvarig lärare på Katrinelundsgymnasiets vård- och omsorgsprogram. I hennes roll ingår allt från att hjälpa elever att söka apl-plats till att vara kontaktperson gentemot arbetsgivare och sköta all administration.

Enligt Ulrika är apl:en en viktig del av utbildningen.

- Eleverna växer redan efter sin första apl, säger Ulrika. Generellt är de väldigt nöjda med sin apl-plats. De får önska vilka platser de vill vara på genom praktikplatsen.se och oftast får eleverna den plats de vill ha.

Viktigt med förberedelse

För att apl-tiden ska bli så bra som möjligt förbereds eleverna på vård- och omsorgsprogrammet noga. Skolan använder bland annat olika yrkesfilmer för att visa hur vardagen kan se ut inom olika vårdyrken.

- Vi pratar om de olika områdena som eleverna kan komma att arbeta i, säger Ulrika. Genom kurserna förbereder vi eleverna på vanlig omvårdnad och går även igenom etik och bemötande.

Som en del av förberedelserna tar man även sådant som upp ergonomi och hygienrutiner men pratar också om vikten av kommunikation på en arbetsplats.


Uppföljning och samarbete

Skolan håller kontakten med eleverna på olika sätt under apl-tiden. Eleverna i årskurs 3 skriver bland annat inlägg i en loggbok varje vecka under sin apl.

- Loggboken är väldigt rolig att ta del av, skrattar Ulrika.

I slutet av apl-perioden skickas ett bedömningsunderlag ut till handledaren. Alla skolor som ingår i Göteborgsregionens samverkansavtal använder samma underlag. Enligt Ulrika Sjövall är det viktigt med bra samarbete med arbetsgivarna.

- Handledarna är fantastiska, väldigt pedagogiska och de tycker om att ha elever på plats, säger hon. Mitt råd till alla är att ha en god kontakt med handledarna.

Verkligheten som en del av utbildningen

Enligt Ulrika Sjövall är apl-tiden viktig för eleverna som i sin kommande yrkesroll kommer att arbeta med människor, bland annat på äldreboenden.

- Det är viktigt att eleverna får se verkligheten. Många har inga äldre omkring sig, så apl:en blir ett tillfälle att möta dem i en verklig miljö, säger Ulrika.

Efter avslutad praktik berättar eleverna själva att de har fått en större inblick i vad en undersköterska faktiskt gör på dagarna. De har helt enkelt fått större förståelse för yrket. Enligt Ulrika Sjövall verkar de flesta arbetsgivare också vara nöjda med apl-eleverna.

- De flesta av våra elever blir erbjudna anställning efter avslutad apl, vilket är väldigt roligt, säger hon.

Verktyg som underlättar administrationen

Ulrika Sjövall ser en del utmaningar när det kommer till apl-arbetet. Bland annat råder platsbrist ute på verksamheterna eftersom många utbildningsanordnare i Göteborg är i behov av apl-platser till sina elever samtidigt.

- Det är viktigt att vi skolor samverkar kring apl-perioderna så att platserna kan fördelas bättre, säger Ulrika.

En annan utmaning är den administrativa bördan praktiksamordning kan innebära. Att använda praktikplatsen.se som verktyg har enligt Ulrika gjort administrationen lättare att hantera.

- Det skulle vara övermäktigt att hantera all administration själv, vi skulle aldrig hinna med, säger hon.

Ulrika lyfter också fram att praktikplatsen.se ökat möjligheten att nätverka med andra utbildningsanordnare.

- Vi är en del i ett stort nätverk, vi har en bra dialog och hjälper varandra, avslutar Ulrika Sjövall.

 

Ulrika Sjövall
Apl-ansvarig lärare på Katrinelundsgymnasiets vård- och omsorgsprogram, Göteborg

 


28 jan, 2020

Sjukhuset som ser studenter och elever som framtida kollegor

Ann Blomström
Studierektor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

26 jan, 2020

”Man får tillbaka mer än vad man ger"

Gun Holmertz
Verksamhetsansvarig, Caritas frivilligcentral, Angered.

praktikplatsen.se samarbetar med: