”Man får tillbaka mer än vad man ger"


Gun Holmertz är verksamhetsansvarig på Caritas frivilligcentral i Angered. Caritas är en ideell förening grundad av katolska kyrkan och frivilligcentralen är en mångkulturell mötesplats dit alla är välkomna, oavsett bakgrund eller religion.


- Det bästa med mitt jobb är människorna, säger Gun. Och att jag får jobba på gräsrotsnivå med frågor som jag brinner för. Vårt syfte är att bygga ett bättre samhälle och jobba långsiktigt för att uppnå det.

Målgruppen för Caritas verksamhet är boende i Angered, asylsökande och närstående till asylsökande. Inom organisationen har man lång erfarenhet av att ta emot praktikanter.

- Sedan 10 år tillbaka tar vi emot prao-elever från grundskolan och apl-elever från gymnasiet, berättar Gun Holmertz. Vi tar också emot studenter från socionomprogrammet som gör sin VFU hos oss.

Praktiken berikar

Enligt Gun är varje praktikperiod berikande för personalen, deltagarna i verksamheten och för eleverna själva. Att delta i organisationens vardag ger praktikanterna en verklig inblick i hur det är att jobba i en ideell organisation – och i en utsatt miljö.

- Ungdomarna får vara med och samspela med vuxna människor från olika bakgrunder, och se vilka utmaningar de har tagit sig igenom, säger Gun. Det kan leda till reflektioner över sin egen situation, till exempel har många föräldrar som har kommit hit från andra länder, som har stått inför samma utmaningar.

Praktikplatsen.se underlättar administrationen

Caritas använder praktiplatsen.se, bland annat för att underlätta administrationen, få koll på de olika stegen i praktikprocessen men också för att nå ut till elever.

- Vi hade inte nått eleverna utan praktikplatsen.se, säger Gun. Då hade vi fått gå direkt till skolorna.

För att praktikperioden ska bli så bra som möjligt är det viktigt med tydlighet, menar Gun. Praktikanterna behöver snabbt bli insatta i vad som gäller på arbetsplatsen och hur arbetet fungerar. Det handlar både om regler och förhållningssätt men även om att få en förståelse för sin egen roll i sammanhanget. Guns råd till andra verksamheter som ska ta emot praktikanter är kort men kärnfullt:

- Var er själva, men tydliggör reglerna, säger hon.

Tydlighet och introduktion

På Caritas lägger man stor vikt vid praktikanternas introduktion. En utsedd handledare presenterar verksamheten och berättar hur man arbetar. Praktikanten följer sedan handledaren och hjälper till i den dagliga verksamheten, sitter med i grupper och samtalar med deltagare. Många av Caritas deltagare är äldre, och för dem är det ofta extra givande att träffa ungdomar.

- Just nu har vi en apl-elev hos som är väldigt engagerad och har tagit en aktiv del i verksamheten, berättar Gun. Han har visat genuint intresse och är en tillgång för både organisationen och för våra deltagare.

Gun Holmertz tycker att det är givande för verksamheten att ta emot praktikanter. På frågan om det inte är för tidskrävande svarar hon såhär:

- Det finns alltid tid, det är en fråga om prioritering, energi och vilja. Man får tillbaka mer än vad man ger.

 

Gun Holmertz
Verksamhetsansvarig på Caritas frivilligcentral, Angered.

 

Caritas frivilligcentral

Om Caritas frivilligcentral

Caritas frivilligcentral har funnits i Göteborg sedan 1994 och är en mångkulturell mötesplats där de boende möts oavsett nationalitet, religion eller sexuell läggning. Organisationen är katolska kyrkans organ för socialt arbete. Namnet Caritas är latin och betyder kärlek till människan och kärlek till handling.


28 jan, 2020

Sjukhuset som ser studenter och elever som framtida kollegor

Ann Blomström
Studierektor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

26 jan, 2020

”Eleverna växer redan efter sin första apl”

Ulrika Sjövall
Apl-ansvarig lärare, Katrinelundsgymnasiets vård- och omsorgsprogram, Göteborg

praktikplatsen.se samarbetar med: