Praktikplatsen.se är ett verktyg som bland annat bidrar med stöd vad gäller administrationen runt prao. Förutom att ha ett kvalitetssäkert system som säkerställer praoprocessens samtliga delar behöver ett viktigt arbete på skolorna ske vad gäller förberedelser och uppföljning av elevernas prao i såväl vägledningssamtal som i undervisningen. Det krävs att skolan har en genomarbetad plan för hur detta ska gå till.

 

Digitalt processtöd

 

Skolor, kommuner och regioner anslutna till praktikplatsen.se har tillgång till ett digitalt processtöd som syftar till att bidra till en kvalitetssäker praoprocess där undervisningen kopplas till elevernas prao. Genom att tillsammans i kollegiet på skolan ta del av processtödet får ni möjlighet att utveckla ert arbete med att integrera prao i undervisningen genom att hitta gemensamma metoder och modeller för hur detta ska gå till. Efter avslutat processtöd finns underlag för att ta fram en plan för skolans gemensamma praoarbete.

Det digitala processtödet är tillgängligt för er som är anslutna till praktikplatsen.se genom avtal.

Ny användare? Här kan du registrera dig .

Om du redan registrerat dig så kan du logga in här

praktikplatsen.se samarbetar med: