Vilka praktikformer hanterar praktikplatsen.se? 

  • Prao - Praktisk arbetslivsorientering inom grundskolan
  • Apl - Arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasium och vuxenutbildning
  • LIA - Lärande i arbetsliv inom yrkeshögskolan  
  • VFU - Verksamhetsförlagd utbildning inom universitet och högskola 
  • Feriepraktik - arbetsmarknadspolitisk åtgärd för ungdomar  
  • Arbetsmarknadspraktik - praktik för individer som står lång ifrån arbetslivet 

Praktikplatsen.se används i samverkan med flera andra regioner, kommuner och lärosäten runt om i landet. 

Prao - praktisk arbetslivs­orientering inom grundskolan

Prao är obligatoriskt i 10 dagar under årskurs 8 och/eller årskurs 9. Syftet med prao är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv för att ge eleverna ökad möjlighet att göra ett välgrundat studie- och yrkesval. 

Apl - Arbetsplats­förlagt lärande inom gymnasium och vuxenutbildning

Apl en del av yrkesutbildningen inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Syftet med aplär att eleverna ska få möjlighet att utveckla yrkeskunskaper i verkliga situationer på en arbetsplats. 

LIA - Lärande i arbete inom yrkeshögskolan

LIA inom yrkeshögskolan innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig i en verklig miljö för att få möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

VFU - Verksamhets­förlagd utbildning inom universitet och högskola

Verksamhetsförlagd utbildning innebär att studenten genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning på en arbetsplats inom ramen för sin utbildning.

Feriepraktik

Arbetsmarknadspolitisk åtgärd för ungdomar   

 

Feriepraktik är en kommunal arbetsmarknadspolitisk åtgärd som syftar till att ge ungdomar arbetsreferenser och en inblick i kommunala verksamheter.

Arbetsmarknads­praktik

För individer som står långt från arbetslivet


Syftet är att ge möjlighet till praktik för att underlätta inträde på arbetsmarknaden.   

praktikplatsen.se samarbetar med: