Apl står för arbetsplatsförlagt lärande och är en del av yrkesutbildningen inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Apl innebär att en del av utbildningen genomförs på plats hos en arbetsgivare. Syftet med apl är att förbereda eleverna för det kommande yrkeslivet och ge dem möjlighet att utveckla både yrkeskunskaper och en egen yrkesidentitet. Genom apl har eleverna chansen att uppleva arbetslivet på riktigt redan under skoltiden. 

Apl förekommer på gymnasieskolans samtliga nationella yrkesprogram samt på vissa högskoleförberedande program. En av de viktigaste förutsättningarna för att eleven ska få en bra och kvalitativ apl-tid är att det finns en fungerande samverkan mellan skolan och arbetsplatsen, som också innefattar en tydlig ansvarsfördelning mellan båda parter.  

Apl i gymnasieskolan   

På gymnasieskolans nationella yrkesprogram ska eleven genomföra apl under minst 15 veckor. Inom vidareutbildning i form av ett tekniskt år ska den arbetsplatsförlagda tiden var minst 10 veckor. På gymnasieskolans lärlingsutbildningar sker mer än hälften av utbildningen i form av apl. Apl ska även erbjudas elever inom programinriktat individuellt val. För elever på yrkesintroduktionsprogrammen gäller antingen apl eller praktik. 

Apl i gymnasiesärskolan  

Apl ska förekomma i sammanlagt minst 22 veckor inom alla gymnasiesärskolans nationella program. Elever som går på individuella program kan få göra praktik om detta bedöms vara till nytta för eleven utifrån hens behov. På gymnasiesärskolans lärlingsutbildningar genomför eleven mer än hälften av utbildning som apl.


Apl i vuxenutbildning

Elever på sammanhållna yrkesutbildningar som ges inom statsbidraget för regionalt yrkesvux ska genomföra minst 15 procent av sin utbildning som apl.  Om en del av elevens utbildning har validerats ska 15 procent av den resterande utbildningen genomföras som apl. Elever som går lärlingsutbildningar som finansieras med statsbidrag för regionalt yrkesvux ska genomföra minst 70 procent av lärlingsutbildningen på en arbetsplats. Även elever inom kommunalt finansierad vuxenutbildning genomför apl med olika längd beroende på kurser och upplägg. 

Här kan du läsa mer om hur praktikprocessen ser ut i just din region eller kommun.

Så fungerar apl i praktikplatsen.se

Om apl för arbetsgivare

28 jan, 2020

Sjukhuset som ser studenter och elever som framtida kollegor

Ann Blomström
Studierektor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

26 jan, 2020

”Man får tillbaka mer än vad man ger"

Gun Holmertz
Verksamhetsansvarig, Caritas frivilligcentral, Angered.

praktikplatsen.se samarbetar med: