Praktik för den som står långt från arbetslivet 

Syftet med arbetsmarknadspraktik är att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för individer som står långt från arbetslivet.  

Praktik på en arbetsplats ger fördelar både för den arbetssökande och för arbetsgivare. För den arbetssökande innebär praktiken arbetslivserfarenhet och kontakter på arbetsmarknaden. Målet är att bli mer konkurrenskraftig och öka sina chanser att få en anställning. För arbetsgivaren är fördelarna också många. Man får genom praktiken en extra resurs i verksamheten och får lära känna en potentiell framtida medarbetare. 

Praktik kan också ske i form av arbetsträning för att stärka sin arbetsförmåga efter lång frånvaro från arbetslivet på grund av arbetslöshet, skada eller sjukdom. En person som arbetstränar får inte utföra ordinarie personals arbetsuppgifter utan ska ses som en extra resurs utanför den ordinarie bemanningen.  

För personer med utländsk bakgrund kan språkpraktik vara ett sätt att utveckla sina språkkunskaper och lära känna den svenska arbetsmarknaden.  

 

Arbetsmarknadsmodulen – en del av praktikplatsen.se  

På praktikplatsen.se finns en modul för samordning av kommuners arbetsmarknadspraktik.  Modulen innehåller bland annat en automatiserad process som gör utskick till företag och verksamheter när bokningar sker. Systemet är flexibelt med olika behörighetsnivåer och kommunen väljer själv vilka parametrar som ska gälla. 

Kommunens praktikansvariga registrerar lediga platser både inom kommunens förvaltningar och inom privata företag och organisationer. Lediga platser är synliga för alla som har behörighet att själv söka plats eller boka platser åt deltagare i arbetsmarknadsåtgärder. Det går också att preliminärboka platser.  

Deltagare i arbetsmarknadspraktiken registreras i systemet, där det går att ange från vilken åtgärd deltagaren kommer, vilken utbildningsnivå deltagaren har samt hur många månader deltagaren har varit arbetssökande. Det går också att ange vad som hände efter avslutad insats, till exempel om åtgärden ledde till anställning, eller om deltagaren gick vidare till annan åtgärd eller studier.  

För mer information om arbetsmarknadsmodulen i praktikplatsen.se, kontakta rasim.avdic@goteborgsregionen.se 

praktikplatsen.se samarbetar med: