En arbetsmarknadspolitisk åtgärd för ungdomar    

Genom feriepraktik får ungdomar prova på ett yrke inom en kommunal verksamhet, något som ger både arbetslivserfarenhet och nya kunskaper. Feriepraktiken riktas till ungdomar i olika åldrar beroende på kommunfrån årskurs 8 till gymnasiet. Praktiken genomförs under sommarlovet och längden varierar också mellan olika kommuner, från en till flera veckor.  

Det är skillnad på sommarjobb och feriepraktik.  Syftet med feriepraktik är att unga ska få prova på arbetslivet under ordnade former med hjälp av en handledare. Istället för att få lön enligt avtal som en ordinarie anställd får, erhåller feriepraktikanterna en praktiklön. 

Ytterligare ett syfte med feriepraktik är att lyfta fram de kommunala verksamheterna som attraktiva arbetsplatser

Ferieplatsen.se  

Ferieplatsen.se är en egen modul inom praktikplatsen.se. Tanken med ferieplatsen.se är att tillhandahålla en mängd funktioner som underlättar och effektiviserar arbetet med feriepraktik och sommarjobb. Inom ramen för verktyget kan kommuner skräddarsy sina egna processer och göra avgränsningar som är relevanta för målgrupperna.   

Automatisk matchning och information 

Systemet matchar olika arbetsgivares ferieplatser med ungdomars behov. Det finns stora möjligheter för arbetsgivare att anpassa sina platsannonser. Själva tilldelningen av platser sker genom lottning och systemet är flexibelt när det kommer till att anpassa tilldelningen utifrån kommunens förutsättningar. Det är t.ex. möjligt att prioritera utifrån ålder, årskurs eller erfarenhet av tidigare feriepraktik. Systemet skickar automatiskt ut information om ungdomar som sökt platser och vem som blivit bokade under respektive period.  

Ungdomar söker ferieplats själva 

För att söka en plats loggar ungdomarna in i verktyget, registrerar sig och skriver ett personligt brev. Varje person kan söka flera olika platser och rangordna dessa. Verktyget erbjuder också möjligheten till manuell hantering, t.ex. för sökande med särskilda behov. 

Vill du veta mer om ferieplatsen.se? Kontakta rasim.avdic@goteborgsregionen.se praktikplatsen.se samarbetar med: