LIA står för Lärande i arbete och är en praktikform inom yrkeshögskolan. Under LIA-perioden genomför de studerande en del av utbildningen på en arbetsplats där de har möjlighet att vidareutveckla sina kompetenser och färdigheter. Syftet är att förbereda de studerande för det kommande yrket i en verklig arbetsmiljö.  

Samverkan med arbetslivet viktigt på yrkesutbildningar 

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom utbildningens yrkesområde. Genom nära samverkan med arbetsgivare och företag kan yrkesutbildningarnas innehåll anpassas utifrån arbetsmarknadens behov av kvalificerad kompetens. I samtliga yrkeshögskoleutbildningar medverkar representanter från arbetslivet aktivt på olika sätt, t.ex. genom att delta i utbildningens ledningsgrupp, bidra med föreläsningar, medverka i projekt samt erbjuda LIA-platser.  

Beroende på kvalifikationsnivå kan utbildningar inom yrkeshögskolan leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. LIA behöver inte ingå i utbildningar som inte leder till kvalificerad examen. 

Utbildningsanordnarens roll  

Anordnare av yrkeshögskoleutbildningar kan vara privata utbildningsföretag, kommuner, landsting eller högskolor. Från och med 2017 kan också statliga myndigheter driva utbildning inom yrkeshögskolan.  

Utbildningsanordnaren har ansvar för att upprätta en LIA-kursplan där det framgår vilka mål de studerande arbetar mot samt hur kunskaper och färdigheter kommer att betygssättas.

  

Läs mer om LIA i myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Läs mer om hur praktikprocessen ser ut i din region eller kommun 

Så fungerar LIA i praktikplatsen.se

Om LIA för arbetsgivare

28 jan, 2020

Sjukhuset som ser studenter och elever som framtida kollegor

Ann Blomström
Studierektor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

praktikplatsen.se samarbetar med: