LIA sker i samverkan  

Det är utbildningsanordnarens ansvar att se till att alla studerande har LIA-placering på en arbetsplats. För att kunna erbjuda relevanta LIA-platser krävs ett nära samarbete med arbetsgivare inom utbildningens bransch och yrkesområden. Redan när utbildningen startar bör ansvariga på utbildningen ha förankrat samtliga LIA-platser med aktuella företag, verksamheter och arbetsplatser. Att etablera samarbeten tidigt ger även arbetsgivare möjlighet till bättre kännedom om förutsättningar och ramar.  

Läs mer om vilka utbildningsanordnare som använder praktikplatsen.se och om vilken typ av praktik som anordnas i olika kommuner och regioner. 

Så fungerar LIA på praktikplatsen.se  

Att samordna LIA-placeringar är en process med olika steg som enkelt och effektivt kan administreras genom praktikplatsen.se. Arbetsgivare som samverkar med utbildningsanordnaren publicerar platsannonser på praktikplatsen.se. De studerande loggar in i systemet för att söka LIA-plats via annonserna. Vid en bestämd tidpunkt lottas platserna ut bland de studerande genom en prioriteringsordning. Några veckor innan LIA-starten får arbetsgivaren information via mail om vilken studerande som är antagen till deras arbetsplats.  

Handledning  

Varje studerande ska ha en utsedd handledare på sin LIA-plats. Det är viktigt att handledaren har den kompetens som krävs för att stötta den studerande, antingen genom erfarenhet eller utbildning.  

Det är utbildningsanordnarens ansvar att bedöma handledarens kompetens och vid behov erbjuda relevant kompetensutveckling. Utbildningsanordnaren är även ansvarig för att säkerställa att LIA-platsen uppfyller kvalitetskraven som utbildnings- och kursplanen ställer. 

praktikplatsen.se samarbetar med: