För att utbildningsanordnaren ska kunna erbjuda relevanta LIA-platser till alla studerande krävs ett nära samarbete med arbetslivet. Redan när utbildningen startar bör LIA-placeringarna vara förankrade på respektive arbetsplatser. När det kommer till att samordna LIA sker processen i ett antal steg som enkelt och effektivt kan administreras i praktikplatsen.se. Du kan läsa mer om hur LIA-processen ser ut på praktikplatsen.se i ett exempel baserat på hur arbetet med LIA fungerar i Göteborgsregionen.  

Läs mer om hur praktikprocessen ser ut i din region eller kommun. 

 • 1

  Arbetsgivare erbjuder plats

  Arbetsgivare som samverkar med en utbildningsanordnare som är ansluten till praktikplatsen.se använder sajten för att erbjuda LIA-platser åt studerande via platsannonser.   

 • 2

  Platsannonser

  I sina platsannonser beskriver arbetsgivarna verksamheten, arbetstiderna och annan relevant information. Studerande kan enkelt ta del av annonserna och söka LIA-platser själva genom att logga in med personnummer och lösenord som tillhandahålls av utbildningsanordnaren. Verktyget erbjuder också manuell bokningshantering.  

 • 3

  Full koll på bokningar

  I systemet har användarna tillgång till ett antal olika översikter som ger en bra överblick över praktiktillfällen och studerande. Praktikplatsen.se hjälper användarna att hålla koll på bokningar genom automatiska meddelanden. Några veckor innan praktikstart får arbetsgivaren ett meddelande med information om vem som är bokad till LIA-platsen och kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren. 

 • 4

  Förberedelse och handledning

  Den studerande ska ha en utsedd handledare på sin LIA-plats. Det är upp till utbildningsanordnaren att göra en bedömning av handledarens kompetens och vid behov erbjuda relevant kompetensutveckling.   

 • 5

  Återkoppling och utvärdering

  Återkoppling och utvärdering är viktigt såväl under pågående praktikperiod som vid praktikperiodens slut. För arbetsgivarens del sker detta via ett bedömningsunderlag från den studerandes utbildningsanordnare.  

praktikplatsen.se samarbetar med: