Prao förbereder eleverna för framtiden  

Den 1 juli 2018 blev prao obligatoriskt i grundskolan. Det innebär att alla elever från och med årskurs 8 ska erbjudas 10 dagar prao på en arbetsplats. Prao står för praktisk arbetslivsorientering, och syftet är att stärka kopplingen mellan det eleverna gör i skolan och det som väntar i arbetslivet. Prao är ett sätt att rusta eleverna inför deras kommande studie- och yrkesval.  

Under praotiden får eleverna egna erfarenheter av ett yrke och en ökad förståelse för hur arbetslivet fungerar. Det kan föra med sig nya tankar kring vad man egentligen vill studera eller arbeta med i framtiden och på så sätt leda till mer välgrundade val. För många elever kan prao också bidra till ökad studiemotivation i takt med att man får större förståelse för hur skola och arbetsliv hänger ihop. 

För arbetsplatser som tar emot elever innebär praotiden en möjlighet att marknadsföra sitt yrke och sin bransch, samtidigt som man bidrar till arbetet med framtidens kompetensförsörjning. 

   
Detta innebär obligatorisk prao:  

  • Obligatorisk prao gäller för alla elever i kommunala och fristående grundskolor från och med årskurs 8. 
  • Prao ska genomföras under 10 dagar. 
  • Praoperioden kan förläggas när som helst under åk 8 och 9. Det är huvudmannen som beslutar hur de 10 dagarna ska fördelas mellan årskurserna. 
  • I specialskolan gäller obligatorisk prao från och med årskurs 9, för de elever som läser enligt specialskolans kursplaner.    
  • Huvudmannen för grundskolan eller specialskolan ansvarar för att hitta praoplatser till eleverna. 
  • Prao ska i första hand ske på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisningen på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.   

Arbetsgivare - hitta framtida medarbetare genom prao

Vill ni ta emot praoelever? Det är både enkelt och kostnadsfritt. Så här går det till på praktikplatsen.se för er som är arbetsgivare.

För praoelever

Går du i årskurs 8 eller 9 och ska göra din prao? Läs mer om hur det funkar att söka praoplats. 

För utbildnings­anordnare

Vi hjälper utbildningsanordnare, kommuner och regioner att få struktur och överblick kring arbetet med prao.   

25 aug, 2023

Praoguiden – ett nytt interaktivt material för elever, skola och arbetsliv!

Vad är prao och hur kan man förbereda sig? Praoguiden hjälper dig!

11 nov, 2022

Ny kampanj ska uppmärksamma prao

Minns du din prao? Mycket väl, tycks vara ett återkommande svar när närmare 20 olika Göteborgsprofiler får frågan.

09 okt, 2020

Elever om sina praoupplevelser

Elever i Partille berättar om sina upplevelser och ger tips om prao till elever, skolor och företag.

praktikplatsen.se samarbetar med: