Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att studenter på universitets- och högskolenivå genomför handledd VFU på en arbetsplats. Syftet är förbereda studenten för det kommande yrkeslivet genom att omsätta utbildningens teoretiska kunskap i praktiken. På VFU-platsen deltar studenterna i den ordinarie verksamheten genom att planera och utföra arbetsuppgifter. Genom VFU får studenterna möjlighet att utveckla kunskap och kompetens inom sitt valda yrke redan under utbildningstiden.   

Organisering och upplägg av VFU ser liknande ut inom samtliga program. VFU genomförs under 20 veckor, omfattar 30 högskolepoäng och är fördelad på olika terminer. Särskilda krav ställs på handledarens kompetens, något som regleras via bestämmelser och samverkansavtal mellan lärosätet och verksamheten.  

Läs mer om praktikprocessen i din region eller kommun. 

Så fungerar VFU i praktikplatsen.se

Om VFU för arbetsgivare

28 jan, 2020

Sjukhuset som ser studenter och elever som framtida kollegor

Ann Blomström
Studierektor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

praktikplatsen.se samarbetar med: