Med anledning av hur coronaviruset påverkar samhället är det många huvudmän som väljer att ställa in prao då det bedöms som svårt för elever att tillgodogöra sig praktisk arbetslivsorientering för närvarande.  
 
Här berättar vi om vilket stöd Göteborgsregionen erbjuder kommuner och skolor i en tid då praon i många fall behöver ersättas med andra arbetslivsorienterade insatser. Vi delar även goda exempel kring hur några skolor och kommuner har valt att hantera teoretisk arbetslivsorientering. 

Sidan kommer att fyllas på kontinuerligt. 

Skolverket om prao och covid 19

Göteborgsregionen erbjuder kostnadsfritt stöd vid inställd prao 

Förslag på upplägg med schema

Förinspelade temapass

Kommuner tipsar om hur de arbetar vid inställd prao

Digitala studiebesök med arbetslivet för grundskolan

Källor för inspiration

Filmer med arbetslivet

Filmer – unga testar jobb inom hälsa och sjukvård

praktikplatsen.se samarbetar med: