Brukar ditt företag ta emot elever på prao eller studiebesök? Vad bra! Då har ni etablerat kontakt med framtidens arbetskraft samtidigt som ni stärkt ert varumärke. Dessutom har ni bidragit till att elever fått inblick i arbetslivet och hjälpt dem i deras studie- och yrkesval. Har ditt företag aldrig anordnat studiebesök? Då kanske det är dags att göra det! 

För närvarande begränsar Covid-19 möjligheten för elever att besöka arbetsplatser och på den vägen få kunskap om arbetslivet. Det får även konsekvenser för företagens långsiktiga kompetensförsörjning. Som ett stöd vid inställd prao jobbar därför praktikplatsen.se med att samordna digitala studiebesök.

Genom de digitala studiebesöken får ni som företag möjlighet att exponera er för ett stort antal skolelever som står inför viktiga val samtidigt som elever får kunskap om arbetsmarknaden. Det blir därmed ett samarbete mellan skola och arbetsliv som alla vinner på. Nu söker vi fler som vill delta i detta viktiga utbyte!

Läs vidare för mer information om digitala studiebesök eller kontakta oss så hjälper vi er med samordningen.

 

Kontakta oss för mer information

Läs mer om varför ni ska ta emot praoelever

 

 

Digitalt studiebesök – vad innebär det? 

Ni erbjuder ett studiebesök där ni berättar om den egna verksamheten och yrkesroller på ett grundläggande och spännande sätt. Studiebesöket livesänds via förslagsvis Teams eller Zoom. Målgruppen för det digitala studiebesöket är elever i åk 8 och åk 9.

Ett studiebesök kan innehålla följande delar:

  • En kort introduktion till verksamheten (gärna filmat i verksamhetens miljöer)  
  • Visa på verksamhetens syfte och målsättningar  
  • Berätta om yrken och roller som förekommer inom verksamheten  
  • Besvara frågor om framtiden inom verksamheten   
  • Berätta om vilken utbildning, kompetenser och egenskaper som krävs för att arbeta inom verksamheten 

 

Jag tycker att det var bra att man kunde ställa frågor och att de pratade om vilken utbildning som behövs. Dessutom tyckte jag om när de berättade varför och hur det kom sig att de valde de jobb de gjorde. 

– Elev om Ericssons digitala studiebesök 

 

Interagera med eleverna via uppgifter

Ta gärna fram någon uppgift eller ett quiz, kanske någon roligfakta eller frågeställning som eleverna får klura på eller genomföra. Exempel kan vara att låta eleverna fundera på:

  • Vilka kompetenser och egenskaper kan en anställd hos oss behöva?
  • Behöver man en utbildning för att få jobb hos oss?
  • Om ja, på vilken nivå (gymnasie- eller högskoleexamen) och inom vilket området?

När?   

Så snart som möjligt! Skolorna som har ställt in ordinarie prao anordnar teoretisk arbetslivsorientering redan nu. 

Var publiceras detta? 

Information om det digitala studiebesöket publiceras här på praktikplatsen.se. GR marknadsför engagemanget och hjälper till med inbjudan till skolorna. 

 


praktikplatsen.se samarbetar med: