Praktikplatsen.se används i samverkan med flera regioner, kommuner och lärosäten runt om i landet 
för samordning av praktik inom olika skolformer samt även för feriepraktik och arbetsmarknadspraktik. 

praktikplatsen.se samarbetar med: