Fyrbodals Kommunalförbund

Fyrbodals Kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. Genom oss samarbetar våra 14 medlemskommuner för en hållbar utveckling av vår delregion. 

Praktiksamordning är en del av samverkan som organiseras av Fyrbodals kommunalförbund. Praktikplatsen.se är det digitala verktyg som används i kommunerna för följande praktikformer;  

  • Prao, Praktisk arbetslivsorientering – grundskolan 
  • Apl, Arbetsplatsförlagt lärande – gymnasiet/vuxenutbildningen 
  • LIA, Lärande i arbete – yrkeshögskolan 
  • VFU, Verksamhetsförlagd utbildning – högskola/universitet 
  • Feriepraktik  

Läs mer på Fyrbodals hemsida 

Kontakta oss

Är du elev eller student och har frågor kring din prao eller praktik? Kontakta praktiksamordnare på din skola/utbildningsanordnare. 

För kontakt och support 

 

Erbjud plats

praktikplatsen.se samarbetar med: