Göteborgsregionen

Göteborgsregionen

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

GR har sedan 2003 arbetat strategiskt och operativt med frågor som rör samverkan skola-arbetsliv och specifikt samordning av praktikplatser genom det egenutvecklade it-verktyg praktikplatsen.se. Grunden till att GR har detta uppdrag är att regionens råd för skola-arbetslivsfrågor SAK-rådet (parter) initierade idén om ett gemensamt verktyg för samordning. Utgångspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt praktikplatssamordning. 

Praktikplatsen.se är utvecklat av Göteborgsregionen med hjälp av medfinansiering från Västra Götalandsregionen. Praktikplatsen.se samverkar med flera andra regioner, kommuner och lärosäten runt om i landet. 

Inom Göteborgsregionen använder en rad kommuner praktikplatsen.se för samordning av praktik:

Prao inom grundskolan:
– Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Apl inom gymnasiet och vuxenutbildningen: 
- Barn och fritidsprogrammet i Göteborg, Kungsbacka och Mölndal.  
- Bygg- och anläggningsprogrammet i Kungsbacka. 
Handel- och administration i Kungsbacka. 
- Vård och omsorgsprogrammet i Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. 

Apl inom gymnasiesärskolan:
- Programmet för hälsa- vård och omsorg kopplat till förskola och äldreomsorg i Göteborg.  

LIA inom yrkeshögskolan: 
- Behandlingspedagog
- Medicinsk sekreterare
- Psykiatrispecialiserad undersköterska/Skötare/Stödpedagog
- Specialistutbildad undersköterska inom akutsjukvård, anestesi/operation/intensivvård, barn och ungdomssjukvård, gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering.
Samtliga i Göteborg

VFU inom universitet och högskola:
- Sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeutbildningarna i Göteborg. 
- Socionomprogrammet i Göteborg. 

Arbetsmarknadspraktik:
- Kungsbacka
- Mölndal

 

Läs mer om Göteborgsregionen  
Läs mer om arbetsmarknadspraktik i Mölndal

Kontakta oss

Är du elev eller student och har frågor kring din prao eller praktik? Kontakta praktiksamordnare på din skola/utbildningsanordnare. 

För kontakt och support inom Ale kommun 

För kontakt och support inom Kungsbacka kommun 

För kontakt och support inom Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö 

 

Erbjud plats

praktikplatsen.se samarbetar med: