Göteborgsregionen

Göteborgsregionen

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 

GR har sedan 2003 arbetat strategiskt och operativt med frågor som rör samverkan skola-arbetsliv och specifikt samordning av praktikplatser genom det egenutvecklade it-verktyg praktikplatsen.se. Grunden till att GR har detta uppdrag är att regionens råd för skola-arbetslivsfrågor SAK-rådet (parter) initierade idén om ett gemensamt verktyg för samordning. Utgångspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt praktikplatssamordning. 

Praktikplatsen.se är utvecklat av Göteborgsregionen med hjälp av medfinansiering från Västra Götalandsregionen. Praktikplatsen.se samverkar med flera andra regioner, kommuner och lärosäten runt om i landet. 

Inom Göteborgsregionen använder en rad kommuner praktikplatsen.se för samordning av praktik:

Prao inom grundskolan:
– Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Apl inom gymnasiet och vuxenutbildningen: 
- Barn- och fritidsprogrammet i Göteborg och Kungsbacka.  
- Bygg- och anläggningsprogrammet i Kungsbacka. 
Försäljnings- och serviceprogrammet i Kungsbacka. 
- Vård och omsorgsprogrammet i Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Apl inom gymnasiesärskolan:
- Programmet för hälsa- vård och omsorg kopplat till förskola och äldreomsorg i Göteborg.  

LIA inom yrkeshögskolan: 
- Behandlingspedagog
- Medicinsk sekreterare
- Psykiatrispecialiserad undersköterska/Skötare/Stödpedagog
- Specialistutbildad undersköterska inom akutsjukvård, anestesi/operation/intensivvård, barn och ungdomssjukvård, gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering.
Samtliga i Göteborg

VFU inom universitet och högskola:
- Sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeutbildningarna i Göteborg. 
- Socionomprogrammet i Göteborg. 

Arbetsmarknadspraktik:
- Kungsbacka

 

Läs mer om Göteborgsregionen  

praktikplatsen.se samarbetar med: