Helsingborgs stad

Helsingborgs stad

Helsingborg ska år 2035 vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar. För att komma dit behöver vi locka fler personer att arbeta inom stadens bolag och förvaltningar. Ett steg på vägen är att aktivt jobba med praktikplatser i olika former.

Genom att ta emot praktikanter får vi både in ny kompetens i verksamheterna och kan samtidigt locka nya framtida kollegor att arbeta inom vård och omsorg.

I Helsingborgs stad använder vård- och omsorgsförvaltningen praktikplatsen.se för att samordna platser inom arbetsplatsförlagt lärande (APL) på gymnasial nivå och vuxenutbildning samt platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till hälso- och sjukvårdsstudenter. Arbetet med praktikplatsen.se samordnas och koordineras av vår kompetensförsörjningsenhet VOF Akademi.

Varje år har vi runt 1 000 praktikanter i våra verksamheter. De som kommer till oss är elever och studenter från grundskolor, gymnasium, universitet och yrkeshögskolor samt personer inom olika arbetsmarknadssatsningar. Vi samarbetar med flera olika utbildare på olika nivåer och erbjuder dem praktikplatser.

Vård- och omsorgsförvaltningen ingår i VO-college Helsingborg-Höganäs-Åstorp-Bjuv, det är vårt sätt att hålla hög kvalitet på de handledare som möter praktikanterna samt att se till så att nyutexaminerade studenter har bra kunskaper. Det ger oss ett bra utgångsläge till att hitta rätt kompetens till våra verksamheter.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller idéer.

 

Kontakta oss

Är du studerande och har frågor kring din praktik? Kontakta praktiksamordnare på din utbildning.

vofpraktik@helsingborg.se

praktikplatsen.se samarbetar med: