Högskolan i Borås

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås har cirka 13 000 studenter och cirka 750 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Vi är en modern högskola, med ett samlat campus mitt i city.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan (läs mer om Textilhögskolan) och Bibliotekshögskolan (läs mer om Bibliotekshögskolan). De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Högskolan  i Borås använder Praktikplatsen.se sedan vårterminen 2020. Systemet används för VFU-placeringar för sjuksköterskeprogrammet och de tio olika specialistsjuksköterskeprogrammen inom sektionen för vård. Våra samarbetspartners är främst sjukhusen och primärvården inom VG-regionen, samt kommunal sjukvård i Borås stad och närliggande kommuner. Beställningen av VFU-platser till verksamheterna görs i Praktikplatsen.se inför varje vår- och hösttermin. Verksamheterna erbjuder sedan sina platser direkt via systemet.

För vissa VFU-perioder har studenterna själva möjlighet att önska VFU-platser i Praktikplatsen.se och systemet fördelar sedan platserna utifrån deras önskemål. En vinst med att studenterna själva kan önska är att de har möjlighet påverka och vara delaktiga i processen när de kan se vilka VFU- platser som är tillgängliga.

Vi ser att Praktikplatsen.se skapar en transparens mellan lärosäte, verksamheter och studenter, som inte finns vid manuell hantering.


Läs mer om Högskolan i Borås

Kontakta oss

Är du student och har frågor kring din praktik? Kontakta praktiksamordnare på din skola/utbildningsanordnare. 

För kontakt och support

 

praktikplatsen.se samarbetar med: