Linköpings kommun

Linköpings kommun

Bli en del av framtidsstaden Linköping! Här är platsen där du möter framtiden, vi är en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. I Linköpings kommun jobbar ca 10 000 medarbetare och det finns ca 350 olika yrken hos oss. I kommunen finns det över 160 000 stycken invånare och vi växer för varje år.

Ju fler invånare vi blir desto större blir också behovet av att vår stad fungerar som den ska, och det är vår uppgift att se till! Som många andra kommuner står vi inför stora utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning. Därför är det en självklarhet för oss att ta vara på våra framtida medarbetare – studenterna! En praktikplats hos oss kan vara din väg in på arbetsmarknaden, du får värdefull erfarenhet inom just det område eller yrke du är intresserad av.

Linköpings kommun använder praktikplatsen.se för praktiksamordning för universitet, gymnasie- och vuxenutbildningar. 

praktikplatsen.se samarbetar med: