Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, ledande internationella universitet samt med regionala och nationella aktörer. 

Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och 19 155 studenter. 

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. 

 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Lärare

Lärarstudenter har verksamhetsförlagd utbildning, VFU, förlagd till förskola, grundskola eller gymnasium. Läs mer om lärarutbildningen

Hälsa 
Verksamhetsförlagd utbildning ingår i utbildningarna för arbetsterapeut, fysioterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Läs mer om hälsoutbildningarna

praktikplatsen.se samarbetar med: