Malmö stad

Malmö Stad

Malmö är Sveriges tredje största stad med cirka 335 000 invånare. Malmö stad har nästan 26 000 medarbetare.

Tre av Malmö stads förvaltningar använder idag Praktikplatsen.se. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen (HVOF) och funktionsstödsförvaltningen (FSF) tar emot praktikanter och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen skickar ut praktikanter.

Samt flera andra utbildningsanordnare använder praktikplatsen.se tex Malmö universitet och gymnasiala friskolor.

HVOF och FSF tillhandahåller praktikplatser till  arbetsplatsförlagt lärande (APL), lärande i arbetslivet (LIA) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för gymnasieskolor, yrkeshögskolor, universitet och andra utbildningsanordnare där det ingår praktik under utbildningen. Det finns samarbete med alla utbildningsanordnare.

Utbildningsanordnarna beställer platser via Praktikplatsen.se.

Vi tillhör Vård och omsorgscollege Malmö/Lund 

 

 

 

 

Kontakta oss

Om du är elev/student och önskar praktik i Malmö stad, kontakta praktikansvarig på din skola. Det är alltid skolan som söker platserna hos Malmö stad.

 

För kontakt och support

praktikplatsen.se samarbetar med: