Malmö stad

Malmö Stad

Malmö är Sveriges tredje största stad med cirka 335 000 invånare. Malmö stad har nästan 26 000 medarbetare.

Fyra av Malmö stads förvaltningar använder idag praktikplatsen.se. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen (HVOF) och funktionsstödsförvaltningen (FSF) tar emot praktikanter och arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) skickar ut praktikanter. ASF samordnar även Malmö stads uppdrag kring arbetsmarknadsanställningar.

Flera andra utbildningsanordnare använder praktikplatsen.se till exempel Malmö universitet och gymnasiala friskolor. Utbildningsanordnarna beställer platser via praktikplatsen.se.

Malmö stad är en del av Vård och omsorgscollege Malmö/Lund

HVOF och FSF tillhandahåller praktikplatser till arbetsplatsförlagt lärande (APL), lärande i arbetslivet (LIA) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för gymnasieskolor, yrkeshögskolor, universitet och andra utbildningsanordnare där det ingår praktik under utbildningen. Det finns samarbete med alla utbildningsanordnare.

ASF förmedlar, på uppdrag av grundskoleförvaltningen, praoplatser till elever i årskurs 8 för att ge dem större kunskap om det lokala utbudet av arbetsgivare och väcka deras intresse inför framtida yrkesval.

Här kan du läsa mer om Prao Malmös uppdrag

ASF samordnar även stadens uppdrag kring arbetsmarknadsanställningar i praktikplatsen.se.

Här kan du läsa mer om Malmö stads arbetsmarknadsinsatser  

Kontakta oss

PRAO

Om du är praoelev och har frågor kontaktar du studie- och yrkesvägledare på din skola.

Läs mer här om du är arbetsgivare och vill erbjuda praoplats

För kontakt och support till Prao Malmö

 

ARBETSMARKNADSANSTÄLLNINGAR

För kontakt och support om arbetsmarknadsanställningar

 

UTBILDNINGSPRAKTIK

Om du är elev/student och önskar utbildningspraktik i Malmö stad, kontakta praktikansvarig på din skola. Det är alltid skolan som söker platserna hos Malmö stad.

För kontakt och support till FSF/HVOF

praktikplatsen.se samarbetar med: