Region Västerbotten

Region Västerbotten

Västerbottens län är Sveriges geografiskt näst största län. Det består av 15 kommuner med ca 270 000 invånare. Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.

Region Västerbotten är den organisation som verkar för hela länet. Vi är politiskt styrda och vårt uppdrag är att erbjuda och förbättra hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder även universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning, både nationellt och internationellt.

Region Västerbotten använder tillsammans med Skellefteå kommun och Umeå kommun praktikplatsen.se för praktiksamordning för gymnasie- och YH-utbildningar inom vård och omsorg.

Läs mer om Region Västerbotten

Kontakta oss

Är du elev/student och har frågor kring din praktik? Kontakta praktiksamordnare på din skola/utbildningsanordnare. 

 

För frågor från verksamheter och för mer information

Lena Lundqvist  

Region Västerbotten

070-557 57 69

praktikplatsen.se samarbetar med: