Skaraborgs kommunalförbund

Skaraborgs kommunalförbund

För att underlätta arbetet med praktik har Skaraborgs 15 kommuner beslutat införa praktikplatsen.se. 

Praktik är hela skolans ansvar och kommunerna behöver samverka med arbetslivet för att nå längre och skapa förutsättningar för eleverna att få en bredare inblick i arbetslivet. 
Skaraborgs kommunalförbund ansvarar sedan 2017 för driften av detta praktikverktyg och respektive kommun skapar sin egen organisation för användandet av det. 

Praktikplatsen.se används för flera skolformer och praktikformer.  
Fram t o m 2019 har verktyget implementerats för:  

Grundskola – prao i 7 kommuner – Falköping, Karlsborg, Lidköping, Skövde, Tidaholm, Tibro och Vara 

Gymnasie/vux – apl för hela Vård- och omsorgscollege i hela Skaraborg  
samt för Barn- och Fritidsprogrammet i Falköping 

Yrkeshögskola – LIA för Medicinska sekreterare i Skövde 

2020 implementeras även Barn- och Fritidsprogrammet i Lidköping samt prao i Götene 

 

Läs mer om praktiken inom Skaraborgs kommunalförbund 

Se vår film om praktik  


Kontakta oss

Är du elev eller student och har frågor kring din prao eller praktik? Kontakta praktiksamordnare på din skola/utbildningsanordnare.  

För kontakt och support 

 

Erbjud plats

praktikplatsen.se samarbetar med: