Apl – en förberedelse för arbetslivet

Arbetsplatsförlagt lärande (apl) är en viktig del av gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux.  När du som arbetsgivare erbjuder en apl-plats ger du en elev chansen att utveckla sina kunskaper och en egen yrkesidentitet och stärker kompetensförsörjningen i din bransch.

Apl – en förberedelse för arbetslivet

Arbetsplatsförlagt lärande (apl) är en viktig del av gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux.  När du som arbetsgivare erbjuder en apl-plats ger du en elev chansen att utveckla sina kunskaper och en egen yrkesidentitet och stärker kompetensförsörjningen i din bransch.

En chans att uppleva arbetslivet

Apl förekommer på gymnasieskolans samtliga nationella yrkesprogram och introduktionsprogram samt på en del högskoleförberedande program, i anpassade gymnasieskolan och  inom vuxenutbildningen.   

På yrkesprogrammen ska apl förekomma i minst 15 veckor, på anpassade gymnasieskolan gäller minst 22 veckor. Det är rektor som beslutar om vilka kurser eller delar av kurser som ska genomföras på arbetsplatser.  

Apl-tiden förbereder eleverna för det kommande yrkeslivet och ger dem möjlighet att utveckla både yrkeskunskaper och en egen yrkesidentitet. Genom apl har eleverna chansen att uppleva arbetslivet på riktigt redan under skoltiden. För arbetsgivare innebär apl en chans att marknadsföra den egna branschen och samtidigt bidra till framtidens kompetensförsörjning. 

Vi hjälper er att organisera apl

Praktikplatsen har lång erfarenhet av att hjälpa utbildningsanordnare och arbetsgivare att organisera givande och utvecklande apl-perioder. Organiseringen av apl-placeringar är en process med olika steg som enkelt kan administreras genom it-systemet praktikplatsen.se. 

  • Som ansluten utbildningsanordnare beställer du apl-platser i systemet. 
  • Den studerande loggar in i systemet för att söka apl-plats. 
  • Som ansluten arbetsgivare förmedlar du tillgängliga platser i systemet och eleverna matchas utifrån önskemål samt vilken kurs de läser inom utbildningen.  
  • Några veckor innan apl-starten får du som arbetsgivare information via mejl om vilken studerande som är antagen till er arbetsplats.   
  • Som utbildningsanordnare får du en bra överblick och historik över studenternas placeringar. 
  • Som arbetsgivare kan du logga in för att se historik över dina erbjudna och bokade apl-platser.   
  • Utbildningsanordnare får en överblick över alla tillgängliga platser och arbetslivet kan se hur många apl-platser som behövs kommande termin. Det underlättar planeringen och skapar struktur.  
praktikant prao arbetsgivare
Apl-tiden förbereder eleverna för det kommande yrkeslivet och ger dem möjlighet att utveckla både yrkeskunskaper och en egen yrkesidentitet.

Vilka regler gäller för apl?

Här hittar du mer information om lagar och regler som rör apl:

Skolverket
Arbetsmiljöverket

Hitta stöd och tips via Inspirationsportalen

Ta del av inspiration, guider och förberedelser för dig som student, skolpersonal och arbetsgivare. Här kan även kommuner och utbildningsanordnare ta del av material kopplat till praktiksamverkan.

 
Elever

Se fler praktikformer

Praoelever

Vad är prao?

Syftet med prao är att stärka kopplingen mellan det eleverna gör i skolan och det som väntar i arbetslivet. Prao är också ett sätt att rusta eleverna inför deras kommande studie- och yrkesval.   

LIA elev och handledare

Vad är LIA?

LIA står för lärande i arbete och är en praktikform inom yrkeshögskolan. Under LIA-perioden förläggs en del av utbildningen till en arbetsplats där studerande kan förbereda sig inför yrkeslivet.

VFU

Vad är VFU?

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och innebär att studenter på universitets- och högskolenivå får omsätta sina teoretiska kunskaper genom handledd praktik på en arbetsplats.

Rulla till toppen