It-systemet praktikplatsen.se ger en enklare praktikprocess

Med Praktikplatsens it-system får du koll på hela praktikprocessen, från ansökan till placeringar. Elever och studenter kan själv söka efter praktikplatser, arbetsgivare kan lägga upp annonser och utbildningsanordnare kan samordna all praktik och alla kontakter.

It-systemet praktikplatsen.se ger en enklare praktikprocess

Med Praktikplatsens it-system får du koll på hela praktikprocessen, från ansökan till placeringar. Elever och studenter kan själv söka efter praktikplatser, arbetsgivare kan lägga upp annonser och utbildningsanordnare kan samordna all praktik och alla kontakter.

Hantera allt på ett ställe

Att organisera en praktikverksamhet kräver förberedelser, kunskaper och administrativ förmåga. För att förenkla processen har Praktikplatsen utvecklat ett it-system, i samarbete med användarna, som gör att alla uppgifter kan skötas från ett och samma ställe.   

Arbetsgivare kan anmäla intresse och lägga ut platsannonser, elever och studenter kan söka efter praktikplatser och utbildningsanordnare kan ha överblick över varje steg, från ansökningar till utvärderingar. 

Vi på Praktikplatsen hjälper er genom uppstartsfasen och finns tillgängliga i det fortsatta arbetet.

Stöttar flera praktikformer

Upplägget, arbetssättet och rutinerna kring praktiken ser olika ut, beroende på vilken utbildningsnivå det gäller. Oavsett om ni ska organisera prao, apl, VFU eller LIA gör Praktikplatsens it-system processen enklare.  

  • Arbetsgivare kan erbjuda plats och lägga upp platsannonser med en beskrivning av arbetsplatsen, tänkta arbetsuppgifter, arbetstider, vilka veckor som är aktuella och annan relevant information. 
  • Elever och studenter kan läsa annonser och själv söka praktikplats.
  • När en elev eller student bokat en praktikplats går det automatiskt ut följebrev till eleven/studenten och arbetsplatsen. 
  • Utbildningsanordnare får överblick över vilka praktikplatser som finns tillgängliga, vilka som har bokats av olika elever och studenter och får stöd i processen kring återkoppling. 
it-systemet
Praktikplatsen ger er vägledning i it-systemet samt handledning och stöttning genom hela praktikprocessen.

Samverkansforum – på plats och digitalt

Praktikplatsens samverkansforum består dels av en årlig träff i Göteborg, dels av digitala seminarier riktade till Praktikplatsens samverkanspartner i och utanför Göteborgsregionen. Genom samverkansforumen kan du ta del av goda exempel från olika delar av landet, lära dig mer om trender och viktiga lagändringar, få aktuell information om it-systemet praktikplatsen.se och mycket mer.  

samverkansforum

Processledning och utbildningar

Praktikplatsen har lång erfarenhet av att stötta utbildningsanordnare, företag och organisationer i arbetet med att bygga upp välfungerande praktikverksamheter och stärka samverkan mellan skola och arbetsliv. Vi ordnar utbildningar, handleder personal och föreläser om olika praktikformer, med utgångspunkt i era verksamheter och behov. 

Utbildning och handledning

Vad innebär det att vara samverkanspartner?

Som samverkanspartner får du tillgång till stöd, utbildningar och it-systemet praktikplatsen.se. Dessutom blir du en del av Praktikplatsens stora nätverk och blir inbjuden till våra återkommande samverkansforum.

Vilka är en del av Praktikplatsen?

Praktikplatsen är ett nätverk kring praktiksamverkan på nationell nivå! Ta del av vilka kommuner, regioner och lärosäten som är anslutna till Praktikplatsen.

Rulla till toppen