Frågor och svar

Få vägledning kring dina frågor utifrån vilken användare du är. 

Frågor om it-systemet

Säkerställ att ditt användarnamn och lösenord är korrekt och ta bort eventuella blanksteg. Kan du fortfarande inte logga in, ta kontakt med praktikansvarig på skolan/ utbildningsanordnaren.

Har du glömt ditt lösenord, klicka på länken för Glömt ditt lösenord? Logga in-sidan, så skickas ny lösenord till din registrerade e-postadress.

Om du har loggat in 3 gånger med fel lösenord kommer ditt konto att låsas i 15 minuter. Därefter kan du göra ett nytt försök.

Säkerställ att ansökningstiden är öppen. Ta kontakt med praktikansvarig på skolan/utbildningsanordnaren om du inte kan söka en plats.  

Frågor kring ansökan

Om din skola /utbildningsanordnare samverkar med Praktikplatsen och du fått inloggningsuppgifter till praktikplatsen.se från praktikansvarig har du möjlighet att söka praktikplats.

Ta kontakt med praktikansvarig på skolan för att fråga om din skola/utbildningsanordnare är ansluten till Praktikplatsen.

Frågor om förberedelser

Om din skola/utbildningsanordnare godkänner att du hittar en egen praktikplats kan du eller praktikansvarig på skolan registrera den i praktikplatsen.se.

Praoguiden – Elever riktar sig till elever. Här får du veta vad prao är, varför man gör prao och kan se filmer där tidigare praoelever berättar om sina upplevelser. Du får också bra tips på hur du kan förbereda dig inför prao, exempelvis hur du kan kontakta din handledare på praoplatsen.

Frågor under praktiken

Ta kontakt med praktikansvarig på skolan och förklara varför du inte är nöjd.  

Ta kontakt med din praoplats och även praktikansvarig på skolan om du blivit sjuk.

Praktiska frågor

När du söker din praktikplats finns en karta som visar var platsen ligger. Den finns i platsannonsen som arbetsplatsen har lagt upp i systemet. 

På skolan finns en eller flera praktikansvariga. Om du blivit bokad på en prao kan du se kontaktuppgifter till praoplatsen om du loggar in på praktikplatsen.se. Vid apl/LIA ska du kontakta apl- eller LIA-ansvarig på utbildningen.

För prao, APL och LIA: Ta kontakt med praktikansvarig på skolan för att höra om du har möjlighet till busskort. Varje enskild huvudman fattar beslut angående busskort.

Nej, du får ingen ersättning när du gör din prao eller praktik.

Information in English

Thank you for your interest in praktikplatsen, a digital tool to co-ordinate job experience placements for students in elementary school, upper secondary school students and students enrolled in adult education and higher education primarily within the healthcare sector. You need to be enrolled at a school or University that has a signed agreement with PraktikplatsenTherefore, we cannot help you, but wish you luck in finding a suitable internship. 

Elever och vårdnadshavare

Frågor om it-systemet

Om du har glömt ditt lösenord, kan du klicka på länken för Glömt ditt lösenord? som finns på Logga in-sidan. Då skickas nytt lösenord till din registrerade e-postadress.

Om du fortfarande har problem med inloggning, kontakta support@praktikplatsen.se

Bor du i en annan region än Göteborgsregionen ber vi dig att i första hand kontakta supporten i din region.

Om du har loggat in 3 gånger med fel lösenord kommer ditt konto att låsas i 15 minuter. Därefter kan du göra ett nytt försök.

Har du glömt ditt lösenord, klicka på länken för Glömt ditt lösenord? Logga in-sidan, så skickas ny lösenord till din registrerade e-postadress.

För att kunna använda praktikplatsen, behöver din skola/lärosäte vara ansluten till praktikplatsen.se, du behöver också genomgå utbildning i verktyget.

Om du har fått användarkonto skickas lösenordet direkt till din e-postadress.

Frågor om förberedelser

Praoguiden – Skola är ett pedagogiskt verktyg som du som är lärare eller studie- och  yrkesvägledare kan använda i klassrummet. Med den här interaktiva presentationen kan du initiera samtal med eleverna om prao och varför prao är viktigt.

Presentationen inleds med några tankeställare kring prao som leder in till övningar som eleverna kan göra. Du har rollen som facilitator och guidar eleverna framåt genom presentationen.   

Praoguiden – Elever riktar sig till elever. Här får de veta vad prao är, varför man gör prao och så kan eleverna se filmer där tidigare praoelever berättar om sina upplevelser. Eleverna får också bra tips på hur de kan förbereda sig inför prao, exempelvis hur de kan kontakta sin handledare på praoplatsen. 

Frågor om rollen som praktikansvarig

Praktikansvarig har ansvar för att hantera allt som rör elev/studenthantering och elevernas/studenternas bokningar i systemet. Det är den högsta behörigheten i systemet för er som arbetar på skolor/utbildningar/lärosäten. 

Behöver du hjälp i systemet, kontakta supporten i den praktikplatsenplattform som du tillhör. Supportinformation syns i inloggat läge i it-systemet.

När du loggat in på praktikplatsen.se kan du se en tidslinje för de kommande perioderna. Där hittar du även tiderna för när de olika momenten ska göras. Snabblänkarna tar dig till rätt ställe i systemet.  

Du får en påminnelse när det är dags att göra något i systemet, exempelvis när det blir dags att ange hur många praktikplatser som önskas nästkommande läsår/termin.

Om en elev/student inte har blivit tilldelad en plats, kan det bero på flera saker: 

  • Eleven inte har sökt tillräckligt många platser (vi rekommenderar att man söker åtminstone fem platser och inte bara en eller två platser).
  • Det har inte funnits tillräckligt många platser att söka.
  • Eleven har sökt platser som många andra även har sökt.
  • Eleven har missat att söka sina platser, och platsansökan har stängt.

Som praktikansvarig kan du se efter i systemet om det finns några tillgängliga platser kvar. Tänk på att kontakta arbetsplatsen innan du bokar platsen för att säkerställa att de fortfarande har möjlighet.  

Om en arbetsplats har meddelat att de inte längre kan erbjuda eleven praktik (t ex på grund av sjukdom) så kan du som praktikansvarig se efter i systemet om det finns några tillgängliga platser kvar. Tänk på att kontakta arbetsplatsen innan du bokar platsen för att säkerställa att de fortfarande har möjlighet. 

Frågor om arbetstider och arbetsmiljö

För prao: Eleven får arbeta högst 7 timmar per dag och inte mellan kl. 20:00 och 06:00.

För apl/LIA: Eleven skall följa arbetstiderna på arbetsplatsen under sin apl/LIA. För ungdomar under 18 år gäller arbetsmiljölagens föreskrifter hur barn och ungdomar får arbeta (se ovanstående information kring prao). 

För prao: Arbetsplatsen har en skyldighet enligt arbetsmiljölagen att göra en riskbedömning av den minderårigas arbetsuppgifter utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta för att säkerställa att arbetsuppgifterna på arbetsplatsen är lämpliga och inte mer omfattande än vad praoeleven kan klara av. Läs mer på Arbetsmiljöverket kring Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3).

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för vuxna praktikanter, men kan fördela vissa uppgifter. I ansvaret ingår att se till att handledare har tillräckliga kunskaper och berättar om risker och hur de ska förebyggas.  

Elever/studenter är försäkrade under sin praktik genom huvudmannen för utbildningen, det vill säga den kommun eller organisation som är ansvarig för utbildningen.

Lärare och skolpersonal

Frågor om it-systemet

Klicka på Glömt ditt lösenord?Logga in-sidan så skickas ett nytt till din e-post. 

Du kan justera erbjudna platser i inloggat läge. Om en plats är tilldelad eller bokad på en elev behöver du ta kontakt med supporten i din region. Detta gäller för samtliga praktikformer.

Frågor om hur valet går till

Har du inte tidigare erbjudit praktikplats, skicka in en intresseanmälan via Erbjud plats-formuläret på webbplatsen.

Har du tidigare erbjudit praktikplats logga in på praktikplatsen.se och klicka på Erbjud plats inne i it-systemet. 

Erbjud platser för APL/Lia genom att logga in i it-systemet praktikplatsen.se på Logga in-sidan.

Om du är osäker eller saknar inloggning, kontakta support@praktikplatsen.se  

Ja, det är helt kostnadsfritt för arbetsgivare.

Frågor om förberedelser inför praktiken

Nej – erbjuder ni praktik via praktikplatsen.se tilldelas platserna via en algoritm i systemet. Detta gäller för samtliga praktikformer (prao, apl och LIA). 

För prao behöver inte handledaren ha en särskild utbildning.

För apl-platser inom ramen för Vård- och omsorgsutbildningar behöver handledare ha genomgått VO-Colleges handledarutbildning.

För apl-platser inom Barn- och fritidsprogrammet är det önskvärt att handledare har genomgått handledarutbildning, men det är inte ett krav. 

För prao: Det finns inget krav på vad en praoelev ska göra under sin prao. Eleven kan dock ha egna uppgifter med sig från skolan. 

För apl: Vid apl utför elever olika arbetsmoment som framgår av både yrket och gymnasieutbildningens mål. Det finns inte några bestämmelser i skollagstiftningen om vilka förkunskaper en elev behöver ha inför apl. Det är rektorn som beslutar vilka kurser eller delar av kurser som ska genomföras på arbetsplatser.  

För LIA: LIA-handledare skall se till att studenten får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Efter genomförd LIA skall handledare ge underlag till utbildningsanordnaren om den studerandes prestationer inför betygsättningen.  

Frågor som kan uppstå under praktiken

Kontakta praktikansvarig på skolan för att meddela att eleven är sjuk. Uppgifterna hittar på du följebreven som du fått via e-post.

Kontakta i första hand praktikansvarig på skolan. Du kan även kontakta supporten i din region.

Frågor om ersättning

Det utgår ingen ersättning när du tar emot en praoelev.  

För apl/LIA: Det utgår ingen ersättning för apl eller LIA förutom apl-lärlingar, där utgår statsbidrag till arbetsplatsen som betalas ut av skolan i överenskommelse med arbetsplatsen. 

Eleven får ingen ersättning under sin praktik. Detta gäller samtliga praktikformer.

Frågor om arbetstider och arbetsmiljö

För prao: Eleven får arbeta högst 7 timmar per dag och inte mellan kl. 20:00 och 06:00.

För apl/LIA: Eleven skall följa arbetstiderna på arbetsplatsen under sin apl/LIA. För ungdomar under 18 år gäller arbetsmiljölagens föreskrifter hur barn och ungdomar får arbeta (se ovanstående information kring prao). 

För prao: Arbetsplatsen har en skyldighet enligt arbetsmiljölagen att göra en riskbedömning av den minderårigas arbetsuppgifter utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta för att säkerställa att arbetsuppgifterna på arbetsplatsen är lämpliga och inte mer omfattande än vad praoeleven kan klara av. Läs mer på Arbetsmiljöverket kring Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3).

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för vuxna praktikanter, men kan fördela vissa uppgifter. I ansvaret ingår att se till att handledare har tillräckliga kunskaper och berättar om risker och hur de ska förebyggas.  

Eleverna har olycksfallsförsäkring sin huvudman. Vissa huvudmän har även en ansvarsförsäkring. Som arbetsgivare behöver man inte teckna en specifik försäkring för att ta emot praoelever eller praktikanter. Detta gäller för samtliga praktikformer.

Arbetsgivare

Frågor om it-systemet

Om du har glömt ditt lösenord, kan du klicka på länken för Glömt ditt lösenord? som finns på Logga in-sidan. Då skickas nytt lösenord till din registrerade e-postadress.

Om du fortfarande har problem med inloggning, kontakta support@praktikplatsen.se

Om du har loggat in 3 gånger med fel lösenord kommer ditt konto att låsas i 15 minuter. Därefter kan du göra ett nytt försök.

Har du glömt ditt lösenord, klicka på länken för Glömt ditt lösenord? Logga in-sidan, så skickas ny lösenord till din registrerade e-postadress.

För hjälp med olika moment i systemet kan du använda dig av supporten som du når i inloggat läge.

För användare som finns utanför Göteborgsregionen behöver du ta kontakt med supporten som är ansvarig i din kommun/region genom att skicka e-post till den supportaddress som är angiven vid inloggat läge.

Frågor om samverkan

Din skola/lärosäte behöver vara ansluten till Praktikplatsen för att kunna söka platser i systemet. Vilka skolor, lärosäten/utbildningar som är anslutna fastställs genom samverkansavtal med Göteborgsregionen. 

Kostnaden för samverkan och it-systemet praktikplatsen.se varierar beroende på omfattningen av praktiksamverkan. För mer information, tag kontakt med support@praktikplatsen.se

För att ta reda på om din skola/lärosäte ingår i Praktikplatsen kan du kontakta vår support genom att skicka e-post till support@praktikplatsen.se

För att kunna använda praktikplatsen, behöver din skola/lärosäte vara ansluten till praktikplatsen.se, du behöver också genomgå utbildning i it-systemet.

Om du har fått användarkonto skickas lösenordet direkt till din e-postadress. 

Praktiska frågor

Elever/studenter är försäkrade under sin praktik genom huvudmannen för utbildningen, dvs kommun eller organisation som är ansvarig för utbildningen.

 

Samverkanspartner

Frågor om it-systemet

Säkerställ att ditt användarnamn och lösenord är korrekt och ta bort eventuella blanksteg. Kan du fortfarande inte logga in, ta kontakt med praktikansvarig på skolan/ utbildningsanordnaren.

Har du glömt ditt lösenord, klicka på länken för glömt lösenord Logga in-sidan, så skickas ny lösenord till din registrerade e-postadress.

Om du har loggat in 3 gånger med fel lösenord kommer ditt konto att låsas i 15 minuter. Därefter kan du göra ett nytt försök.

Säkerställ att ansökningstiden är öppen. Ta kontakt med praktikansvarig på skolan/utbildningsanordnaren om du inte kan söka en plats.  

Frågor kring ansökan

Om din skola /utbildningsanordnare samverkar med Praktikplatsen och du fått inloggningsuppgifter till praktikplatsen.se från praktikansvarig har du möjlighet att söka praktikplats.

Ta kontakt med praktikansvarig på skolan för att fråga om din skola/utbildningsanordnare är ansluten till Praktikplatsen.

Frågor om förberedelser

Om din skola/utbildningsanordnare godkänner att du hittar en egen praktikplats kan du eller praktikansvarig på skolan registrera den i praktikplatsen.se.

Praoguiden – Elever riktar sig till elever. Här får du veta vad prao är, varför man gör prao och kan se filmer där tidigare praoelever berättar om sina upplevelser. Du får också bra tips på hur du kan förbereda dig inför prao, exempelvis hur du kan kontakta din handledare på praoplatsen.

Frågor under praktiken

Ta kontakt med praktikansvarig på skolan och förklara varför du inte är nöjd.  

Ta kontakt med din praoplats och även praktikansvarig på skolan om du blivit sjuk.

Praktiska frågor

När du söker din praktikplats finns en karta som visar var platsen ligger. Den finns i platsannonsen som arbetsplatsen har lagt upp i systemet. 

På skolan finns en eller flera praktikansvariga. Om du blivit bokad på en prao kan du se kontaktuppgifter till praoplatsen om du loggar in på praktikplatsen.se. Vid apl/LIA ska du kontakta apl- eller LIA-ansvarig på utbildningen.

För prao, APL och LIA: Ta kontakt med praktikansvarig på skolan för att höra om du har möjlighet till busskort. Varje enskild huvudman fattar beslut angående busskort.

Nej, du får ingen ersättning när du gör din prao eller praktik.

Information in English

Thank you for your interest in praktikplatsen, a digital tool to co-ordinate job experience placements for students in elementary school, upper secondary school students and students enrolled in adult education and higher education primarily within the healthcare sector. You need to be enrolled at a school or University that has a signed agreement with PraktikplatsenTherefore, we cannot help you, but wish you luck in finding a suitable internship. 

Frågor om it-systemet

Om du har glömt ditt lösenord, kan du klicka på länken för glömt lösenord som finns på Logga in-sidan. Då skickas nytt lösenord till din registrerade e-postadress.

Om du fortfarande har problem med inloggning, kontakta support@praktikplatsen.se

Om du har loggat in 3 gånger med fel lösenord kommer ditt konto att låsas i 15 minuter. Därefter kan du göra ett nytt försök.

Har du glömt ditt lösenord, klicka på länken för glömt lösenord, så skickas ny lösenord till din registrerade e-postadress.

För att kunna använda praktikplatsen, behöver din skola/lärosäte vara ansluten till praktikplatsen.se, du behöver också genomgå utbildning i verktyget.

Om du har fått användarkonto skickas lösenordet direkt till din e-postadress.

Frågor om förberedelser

Praoguiden – Skola är ett pedagogiskt verktyg som du som är lärare eller studie- och  yrkesvägledare kan använda i klassrummet. Med den här interaktiva presentationen kan du initiera samtal med eleverna om prao och varför prao är viktigt.

Presentationen inleds med några tankeställare kring prao som leder in till övningar som eleverna kan göra. Du har rollen som facilitator och guidar eleverna framåt genom presentationen.   

Praoguiden – Elever riktar sig till elever. Här får de veta vad prao är, varför man gör prao och så kan eleverna se filmer där tidigare praoelever berättar om sina upplevelser. Eleverna får också bra tips på hur de kan förbereda sig inför prao, exempelvis hur de kan kontakta sin handledare på praoplatsen. 

Frågor om rollen som praktikansvarig

Praktikansvarig har ansvar för att hantera allt som rör elev/studenthantering och elevernas/studenternas bokningar i systemet. Det är den högsta behörigheten i systemet för er som arbetar på skolor/utbildningar/lärosäten. 

Behöver du hjälp i systemet, kontakta supporten i den praktikplatsenplattform som du tillhör. Supportinformation syns i inloggat läge i it-systemet.

När du loggat in på praktikplatsen.se kan du se en tidslinje för de kommande perioderna. Där hittar du även tiderna för när de olika momenten ska göras. Snabblänkarna tar dig till rätt ställe i systemet.  

Du får en påminnelse när det är dags att göra något i systemet, exempelvis när det blir dags att ange hur många praktikplatser som önskas nästkommande läsår/termin.

Om en elev/student inte har blivit tilldelad en plats, kan det bero på flera saker: 

  • Eleven inte har sökt tillräckligt många platser (vi rekommenderar att man söker åtminstone fem platser och inte bara en eller två platser).
  • Det har inte funnits tillräckligt många platser att söka.
  • Eleven har sökt platser som många andra även har sökt.
  • Eleven har missat att söka sina platser, och platsansökan har stängt.

Som praktikansvarig kan du se efter i systemet om det finns några tillgängliga platser kvar. Tänk på att kontakta arbetsplatsen innan du bokar platsen för att säkerställa att de fortfarande har möjlighet.  

Om en arbetsplats har meddelat att de inte längre kan erbjuda eleven praktik (t ex på grund av sjukdom) så kan du som praktikansvarig se efter i systemet om det finns några tillgängliga platser kvar. Tänk på att kontakta arbetsplatsen innan du bokar platsen för att säkerställa att de fortfarande har möjlighet. 

Frågor om arbetstider och arbetsmiljö

För prao: Eleven får arbeta högst 7 timmar per dag och inte mellan kl. 20:00 och 06:00.

För apl/LIA: Eleven skall följa arbetstiderna på arbetsplatsen under sin apl/LIA. För ungdomar under 18 år gäller arbetsmiljölagens föreskrifter hur barn och ungdomar får arbeta (se ovanstående information kring prao). 

För prao: Arbetsplatsen har en skyldighet enligt arbetsmiljölagen att göra en riskbedömning av den minderårigas arbetsuppgifter utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta för att säkerställa att arbetsuppgifterna på arbetsplatsen är lämpliga och inte mer omfattande än vad praoeleven kan klara av. Läs mer på Arbetsmiljöverket kring Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3).

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för vuxna praktikanter, men kan fördela vissa uppgifter. I ansvaret ingår att se till att handledare har tillräckliga kunskaper och berättar om risker och hur de ska förebyggas.  

Elever/studenter är försäkrade under sin praktik genom huvudmannen för utbildningen, det vill säga den kommun eller organisation som är ansvarig för utbildningen.

Frågor om it-systemet

Klicka på glömt lösenordlogga in-sidan så skickas ett nytt till din e-post. 

Du kan justera erbjudna platser i inloggat läge. Om en plats är tilldelad eller bokad på en elev behöver du ta kontakt med supporten i din region. Detta gäller för samtliga praktikformer.

Frågor om hur valet går till

Har du inte tidigare erbjudit praktikplats, skicka in en intresseanmälan via Erbjud plats-formuläret på webbplatsen.

Har du tidigare erbjudit praktikplats logga in på praktikplatsen.se och klicka på Erbjud plats inne i it-systemet. 

Erbjud platser för APL/Lia genom att logga in i it-systemet praktikplatsen.se på Logga in-sidan.

Om du är osäker eller saknar inloggning, kontakta support@praktikplatsen.se  

Ja, det är helt kostnadsfritt för arbetsgivare.

Frågor om förberedelser inför praktiken

Nej – erbjuder ni praktik via praktikplatsen.se tilldelas platserna via en algoritm i systemet. Detta gäller för samtliga praktikformer (prao, apl och LIA). 

För prao behöver inte handledaren ha en särskild utbildning.

För apl-platser inom ramen för Vård- och omsorgsutbildningar behöver handledare ha genomgått VO-Colleges handledarutbildning.

För apl-platser inom Barn- och fritidsprogrammet är det önskvärt att handledare har genomgått handledarutbildning, men det är inte ett krav. 

För prao: Det finns inget krav på vad en praoelev ska göra under sin prao. Eleven kan dock ha egna uppgifter med sig från skolan. 

För apl: Vid apl utför elever olika arbetsmoment som framgår av både yrket och gymnasieutbildningens mål. Det finns inte några bestämmelser i skollagstiftningen om vilka förkunskaper en elev behöver ha inför apl. Det är rektorn som beslutar vilka kurser eller delar av kurser som ska genomföras på arbetsplatser.  

För LIA: LIA-handledare skall se till att studenten får uppgifter som motsvarar kursmålens krav. Efter genomförd LIA skall handledare ge underlag till utbildningsanordnaren om den studerandes prestationer inför betygsättningen.  

Frågor som kan uppstå under praktiken

Kontakta praktikansvarig på skolan för att meddela att eleven är sjuk. Uppgifterna hittar på du följebreven som du fått via e-post.

Kontakta i första hand praktikansvarig på skolan. Du kan även kontakta supporten i din region.

Frågor om ersättning

Det utgår ingen ersättning när du tar emot en praoelev.  

För apl/LIA: Det utgår ingen ersättning för apl eller LIA förutom apl-lärlingar, där utgår statsbidrag till arbetsplatsen som betalas ut av skolan i överenskommelse med arbetsplatsen. 

Eleven får ingen ersättning under sin praktik. Detta gäller samtliga praktikformer.

Frågor om arbetstider och arbetsmiljö

För prao: Eleven får arbeta högst 7 timmar per dag och inte mellan kl. 20:00 och 06:00.

För apl/LIA: Eleven skall följa arbetstiderna på arbetsplatsen under sin apl/LIA. För ungdomar under 18 år gäller arbetsmiljölagens föreskrifter hur barn och ungdomar får arbeta (se ovanstående information kring prao). 

För prao: Arbetsplatsen har en skyldighet enligt arbetsmiljölagen att göra en riskbedömning av den minderårigas arbetsuppgifter utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta för att säkerställa att arbetsuppgifterna på arbetsplatsen är lämpliga och inte mer omfattande än vad praoeleven kan klara av. Läs mer på Arbetsmiljöverket kring Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3).

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för vuxna praktikanter, men kan fördela vissa uppgifter. I ansvaret ingår att se till att handledare har tillräckliga kunskaper och berättar om risker och hur de ska förebyggas.  

Eleverna har olycksfallsförsäkring sin huvudman. Vissa huvudmän har även en ansvarsförsäkring. Som arbetsgivare behöver man inte teckna en specifik försäkring för att ta emot praoelever eller praktikanter. Detta gäller för samtliga praktikformer.

Frågor om it-systemet

Om du har glömt ditt lösenord, kan du klicka på länken för glömt lösenord som finns på Logga in-sidan. Då skickas nytt lösenord till din registrerade e-postadress.

Om du fortfarande har problem med inloggning, kontakta support@praktikplatsen.se

Om du har loggat in 3 gånger med fel lösenord kommer ditt konto att låsas i 15 minuter. Därefter kan du göra ett nytt försök.

Har du glömt ditt lösenord, klicka på länken för glömt lösenord, så skickas ny lösenord till din registrerade e-postadress.

För hjälp med olika moment i systemet kan du använda dig av supporten som du når i inloggat läge.

För användare som finns utanför Göteborgsregionen behöver du ta kontakt med supporten som är ansvarig i din kommun/region genom att skicka e-post till den supportaddress som är angiven vid inloggat läge.

Frågor om samverkan

Din skola/lärosäte behöver vara ansluten till Praktikplatsen för att kunna söka platser i systemet. Vilka skolor, lärosäten/utbildningar som är anslutna fastställs genom samverkansavtal med Göteborgsregionen. 

Kostnaden för samverkan och it-systemet praktikplatsen.se varierar beroende på omfattningen av praktiksamverkan. För mer information, tag kontakt med support@praktikplatsen.se

För att ta reda på om din skola/lärosäte ingår i Praktikplatsen kan du kontakta vår support genom att skicka e-post till support@praktikplatsen.se

För att kunna använda praktikplatsen, behöver din skola/lärosäte vara ansluten till praktikplatsen.se, du behöver också genomgå utbildning i it-systemet.

Om du har fått användarkonto skickas lösenordet direkt till din e-postadress. 

Praktiska frågor

Elever/studenter är försäkrade under sin praktik genom huvudmannen för utbildningen, dvs kommun eller organisation som är ansvarig för utbildningen.

 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta vår support via e-post till support@praktikplatsen.se eller via länken nedan för att få vägledning.

Rulla till toppen