Bli samverkanspartner

Praktikplatsen hjälper aktörer att bygga välfungerande, stabila och effektiva praktikverksamheter. Vi har stor erfarenhet av att organisera samarbeten med arbetsgivare och kan hjälpa er att samordna praktik inom flera olika utbildningsnivåer.

Bli samverkanspartner

Praktikplatsen hjälper aktörer att bygga välfungerande, stabila och effektiva praktikverksamheter. Vi har stor erfarenhet av att organisera samarbeten med arbetsgivare och kan hjälpa er att samordna praktik inom flera olika utbildningsnivåer.

Bli en del i Praktikplatsens stora nätverk

Våra erfarenheter visar att samverkan har effekt. När kommuner, regioner, utbildningsanordnare och arbetsgivare samarbetar kring olika praktikverksamheter gynnas alla parter, på både kort och lång sikt.

Vad får samverkanspartner ut av Praktikplatsen?  

  • Du får stöd av experter på hela praktikprocessen – från lagar och regler till it-system – och hur de olika delarna samspelar. 
  • Praktikplatsens itsystem praktikplatsen.se, där arbetsgivare lägger ut platsannonser, elever och studenter söker efter praktikplatser och utbildningsanordnare har överblick över varje steg, från ansökningar till utvärderingar.
  • Vi hjälper dig att organisera och skapa struktur i arbetet med praktik och finns till hands genom hela praktikprocessen med support, processledning och utbildningar.
  • Du blir del av ett nationellt nätverk och får tillgång till Praktikplatsens återkommande samverkansforum, en mötesplats som ger möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten.

Kontakta oss

Vill du bli samverkanspartner? Kontakta oss för att få veta mer.

Emma Theiland-Nilsson, enhetschef Praktikplatsen
emma.theiland-nilsson@goteborgsregionen.se
Tel: 031-335 51 34

Positiva effekter av samverkan

  • Elever ser kopplingen mellan det man lär sig i skolan och användningsområden i arbetslivet – något som i förlängningen bidrar till motivation och framtidstro. Det bidrar också till välgrundade studie- och yrkesval.
  • Utbildningsanordnare får bättre förutsättningar att koppla samman teori och praktik. Samverkan möjliggör även att utbildningarna matchar behoven på arbetsmarknaden.    
  • Praktikanter kan ge värdefulla inspel som utvecklar verksamheten.     
  • Arbetsgivare kan marknadsföra sina verksamheter och branscher mot framtida medarbetare. Att ta emot praktikanter bidrar även till nya kunskaper och insikter i den egna verksamheten samt i vad som förväntas för att vara en attraktiv arbetsgivare – viktiga parametrar för framtidens kompetensförsörjning! 
  •  

Vad vi erbjuder

Praktikplatsen

It-systemet praktikplatsen.se

Få koll på hela praktikprocessen – från ansökan till placeringar – med it-systemet praktikplatsen.se. Elever och studenter kan söka efter praktikplatser, arbetsgivare kan lägga upp annonser och utbildningsanordnare sköter enkelt all samordning.

samverkansforum

Samverkansforum – på plats och digitalt

På samverkansforum i Göteborg  kan du ta del av goda exempel, trender och viktiga lagändringar samt få aktuell information om praktikplatsen.se. Du kan också hålla dig uppdaterad under året via digitala seminarium och möten.

Utbildning och handledning

Processledning och utbildningar

Som utbildningsanordnare, företag och organisation kan du få stöd i arbetet med att bygga upp välfungerande praktikverksamheter och stärka samverkan mellan skola och arbetsliv via våra utbildningar och handledningar.

Vilka använder Praktikplatsen?

Praktikplatsen är ett nätverk kring praktiksamverkan på nationell nivå! Ta del av vilka kommuner, regioner och lärosäten som är anslutna till Praktikplatsen.

Rulla till toppen