Samverkansforum – mötesplatser för erfarenhetsutbyte

Arbetar du med praktiksamordning eller med samverkan mellan skola och arbetsliv? Kom till Praktikplatsens samverkansforum! Här får du som är samverkanspartner möjlighet att ta del av nyheter och trender samt inspireras av kollegor från hela landet. 

Samverkansforum – mötesplatser för erfarenhetsutbyte

Arbetar du med praktiksamordning eller med samverkan mellan skola och arbetsliv? Kom till Praktikplatsens samverkansforum! Här får du som är samverkanspartner möjlighet att ta del av nyheter och trender samt inspireras av kollegor från hela landet. 

Kom och träffa oss i Göteborg!

Praktikplatsens samverkansforum i Göteborg är en nationell mötesarena för alla samverkanspartner i och utanför Göteborgsregionen. Under samverkansforumen diskuteras många olika frågor som relaterar till praktik och samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetslivet. Det kan exempelvis handla om hur praktik stärker skolanknytningen, kvalitativ praktik för elever i den anpassade skolan eller åtgärder som stärker samarbetet med vårdnadshavare.

Som deltagare får du möjlighet att delta i workshoppar för att utveckla arbetet med de olika praktikformerna. Du får också ta del av goda exempel från olika delar av landet och aktuell information om trender och viktiga lagändringar. Dessutom får du lära dig mer om Praktikplatsens verktyg, utbyta kunskaper och erfarenheter med kollegor från hela landet och mycket mer. 

Digitala seminarier och möten

Utöver träffarna i Göteborg kan du delta i våra återkommande digitala seminarier, som ger tillfälle till diskussioner och erfarenhetsutbyten. Du får även här ta del av nya lagar och regler och annan information som är relevant i arbetet med att stärka er praktikverksamhet och samverkan mellan skola och arbetsliv. 

Vill du vara med och påverka innehållet i kommande samverkansforum? Hör av dig till oss! Vi samlar kontinuerligt in idéer om intressanta föreläsningar och teman. 

utbildningar processledning
Under året erbjuds du delta under digitala såväl som vårt fysiska samverkansforum i Göteborg.

Sagt om samverkansforum

”Det var väldigt trevliga dagar vi hade tillsammans! Så roligt att få träffa personer som arbetar med samma sak och som står inför liknande utmaningar.”

”Jag tycker att det är bra att man kommer från olika kommuner i Sverige och får prata, diskutera och utbyta erfarenheter med varandra.” 

It-systemet praktikplatsen.se

Praktikplatsens it-system hjälper er att hålla koll på hela praktikprocessen – från ansökan till placeringar. Elever och studenter kan själv söka efter praktikplatser, arbetsgivare kan lägga upp annonser och följa vilka som kommer till dem och utbildningsanordnare kan samordna all praktik och alla kontakter på ett ställe.

Praktikplatsen

Processledning och utbildningar

Vi på Praktikplatsen har lång erfarenhet av att stötta utbildningsanordnare, företag och organisationer i arbetet med att bygga upp välfungerande praktikverksamheter och stärka samverkan mellan skola och arbetsliv. Vi ordnar utbildningar, handleder personal och föreläser om olika praktikformer, med utgångspunkt i era verksamheter och behov. 

Utbildning och handledning

Vad innebär det att vara samverkanspartner?

Som samverkanspartner får du tillgång till stöd, utbildningar och it-systemet praktikplatsen.se. Dessutom blir du en del av Praktikplatsens stora nätverk och blir inbjuden till våra återkommande samverkansforum.

Vilka är en del av Praktikplatsen?

Praktikplatsen är ett nätverk kring praktiksamverkan på nationell nivå! Ta del av vilka kommuner, regioner och lärosäten som är anslutna till Praktikplatsen.

Rulla till toppen