LIA – lärande i nära samverkan med arbetslivet

Yrkeshögskolans verksamhet bygger på en ett nära samarbete med arbetslivet och där är LIA, lärande i arbete, en viktig del. Genom LIA får den studerande vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter på en arbetsplats samtidigt som arbetsplatsen får ny och aktuell kompetens (och kanske en framtida medarbetare)! 

LIA – lärande i nära samverkan med arbetslivet

Yrkeshögskolans verksamhet bygger på en ett nära samarbete med arbetslivet och där är LIA, lärande i arbete, en viktig del. Genom LIA får den studerande vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter på en arbetsplats samtidigt som arbetsplatsen får ny och aktuell kompetens (och kanske en framtida medarbetare)! 

Förberedelse direkt i arbetsmiljön

LIA står för Lärande i arbete och är en praktikform inom yrkeshögskolan. Under LIA-perioden genomför de studerande en del av utbildningen på en arbetsplats där de har möjlighet att vidareutveckla sina grundkunskaper och färdigheter. Syftet är att de studerande ska få förbereda sig för yrkeslivet i en riktig arbetsmiljö.  

Samverkan ger bättre utbildningar och vägar till arbete 

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan är tänkta att leda till arbete eller egenföretagande. Det säkerställs bland annat genom ett nära samarbete med arbetslivet.  

I samtliga utbildningar på yrkeshögskolan medverkar representanter från arbetslivet aktivt på olika sätt, exempelvis genom att de deltar i utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsningar, medverkar i projekt eller erbjuder LIA-platser. De studerande får en utbildning som matchar arbetslivets behov – och arbetsgivare får en chans att möta och lära upp sina framtida medarbetare.

Vi hjälper er att organisera LIA

Praktikplatsen har lång erfarenhet av att hjälpa yrkeshögskolor och arbetsgivare att organisera givande och utvecklande LIA-perioder. Samordningen av LIA-placeringar är en process med olika steg som enkelt kan administreras genom it-systemet praktikplatsen.se. 

  • Som ansluten utbildningsanordnare beställer du LIA-platser i systemet 
  • Som ansluten arbetsgivare erbjuder du LIA-platser på praktikplatsen.se enligt beställningen från utbildningen 
  • De studerande loggar in i systemet för att söka LIA-plats 
  • Vid en bestämd tidpunkt lottas platserna ut bland de studerande genom en prioriteringsordning. 
  • Några veckor innan LIA-starten får du som arbetsgivare information via mejl om vilken studerande som är antagen till er arbetsplats.   
  • Som utbildningsanordnare får du en bra överblick och historik över studenternas placeringar. 
  • Som arbetsgivare kan du logga in för att se historik över dina erbjudna och bokade LIA-platser.   
Praktik
Under LIA-perioden får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kompetenser och färdigheter.

Vilka regler gäller för LIA?

Här hittar du mer information om lagar och regler som rör LIA:

Myndigheten för Yrkeshögskolan

Hitta tips och stöd i Inspirationsportalen

Ta del av inspiration, guider och förberedelser för dig som student, skolpersonal och arbetsgivare. Här kan även kommuner och utbildningsanordnare ta del av material kopplat till praktiksamverkan.

Praoelever

Se fler praktikformer

Praoelever

Vad är prao?

Syftet med prao är att stärka kopplingen mellan det eleverna gör i skolan och det som väntar i arbetslivet. Prao är också ett sätt att rusta eleverna inför deras kommande studie- och yrkesval. 

Apl elev och handledare

Vad är apl?

Apl står för arbetsplatsförlagt lärande och är en del av yrkesutbildningen på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Apl innebär att en del av utbildningen genomförs på plats hos en arbetsgivare.

LIA elev och handledare

Vad är VFU?

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och innebär att studenter på universitets- och högskolenivå får omsätta sina teoretiska kunskaper genom handledd praktik på en arbetsplats.

Rulla till toppen