Processledning och utbildningar för en lyckad praktik

Vill du ha hjälp med att bygga upp en välfungerande praktikverksamhet? Ta del av vår expertis och erfarenhet av att stötta utbildningsanordnare, arbetsgivare och organisationer.

Processledning och utbildningar för en lyckad praktik

Vill du ha hjälp med att bygga upp en välfungerande praktikverksamhet? Ta del av vår expertis och erfarenhet av att stötta utbildningsanordnare, arbetsgivare och organisationer.

Kunskap och inspiration

En lyckad praktik bygger på kunskap och förberedelser. Därför inleds alla nya samarbeten med en kartläggning av era förutsättningar och behov, för att vi ska kunna stötta er i att bygga upp en långsiktigt välfungerande verksamhet.  

Som en del av introduktionen får ni en gedigen utbildning i it-systemet praktikplatsen.se samt stöd i organiseringen av er verksamhet. Vid behov anordnas ytterligare utbildningstillfällen. För de kommuner och utbildningsanordnare i Göteborgsregionen som ingår i den regionala samverkan runt prao, apl, LIA och VFU genomförs dessutom riktade utbildningar till olika användare. 

Praktikplatsens medarbetare är experter på att stötta administratörer och kontaktpersoner, lösa problem och ta fram rutiner och metoder som skapar smidiga och hållbara lösningar för era verksamheter. Vi bidrar också till samverkan mellan Praktikplatsens olika samverkanspartner, regionalt och nationellt. 

Skräddarsydda insatser

Vill ni ha hjälp med att förbereda era elever eller studenter inför praktiken? Eller vill ni bli bättre på att följa upp och utvärdera praktikperioderna? Praktikplatsen erbjuder allt från inspirationsföreläsningar och workshoppar till längre utbildningar – kontakta oss, så hittar vi en lösning som passar er! 

Utbildning och handledning
Som ny användare får du utbildning i it-systemet praktikplatsen.se och stöd kring organiseringen av er verksamhet.

It-systemet praktikplatsen.se

Praktikplatsens it-system hjälper er att hålla koll på hela praktikprocessen – från ansökan till placeringar. Elever och studenter kan själv söka efter praktikplatser, arbetsgivare kan lägga upp annonser och följa vilka som kommer till dem och utbildningsanordnare kan samordna all praktik och alla kontakter på ett ställe. Läs mer om it-systemet praktikplatsen.se via länken nedan.

Praktikplatsen

Samverkansforum – på plats och digitalt

Praktikplatsens samverkansforum består dels av en årlig träff i Göteborg, dels av digitala seminarier riktade till Praktikplatsens samverkanspartner i och utanför Göteborgsregionen. Genom samverkansforumen kan du ta del av goda exempel från olika delar av landet, lära dig mer om trender och viktiga lagändringar, få aktuell information om it-systemet praktikplatsen.se och mycket mer.  

Utbildning och handledning

Vad innebär det att vara samverkanspartner?

Som samverkanspartner får du tillgång till stöd, utbildningar och it-systemet praktikplatsen.se. Dessutom blir du en del av Praktikplatsens stora nätverk och blir inbjuden till våra återkommande samverkansforum.

Vilka är en del av Praktikplatsen?

Praktikplatsen är ett nätverk kring praktiksamverkan på nationell nivå! Ta del av vilka kommuner, regioner och lärosäten som är anslutna till Praktikplatsen.

Rulla till toppen