Om oss

I över tjugo år har Praktikplatsen hjälpt elever, studenter, utbildningsanordnare och arbetsgivare att hitta varandra. Vi började med att samordna praktikplatser i Göteborgsregionen idag är vi ett nätverk kring praktiksamverkan på nationell nivå. 

Om oss

I över tjugo år har Praktikplatsen hjälpt elever, studenter, utbildningsanordnare och arbetsgivare att hitta varandra. Vi började med att samordna praktikplatser i Göteborgsregionen idag är vi ett nätverk kring praktiksamverkan på nationell nivå. 

En del av Göteborgsregionen (GR)

Vårt arbete bottnar sig i att medlemskommunerna i Göteborgsregionen (GR) såg ett behov av ökat samarbete för att stötta skolorna i Göteborgsregionen och skapa likvärdiga möjligheter för eleverna att ha kontakt med arbetslivet. 2003 började vi med att samordna praktikplatser i regionen. 

I dag är Praktikplatsen en samverkansplattform där omkring 80 kommuner, 520 utbildningsanordnare och 12 000 arbetsgivare i hela Sverige samarbetar kring praktik i olika former. Varje år matchas cirka 74 000 praktikplatser. Vi är ett stort nätverk på nationell nivå! 

Det här gör Praktikplatsen

Praktikplatsen stöttar aktörer som vill bygga välfungerande, stabila och effektiva praktikverksamheter. Praktikplatserna fördelas med hjälp av it-systemet praktikplatsen.se, som är utvecklat av Göteborgsregionen i nära samverkan med användare i medlemskommunerna och övriga samverkanspartner, med hjälp av medfinansiering från Västra Götalandsregionen.  

Tack vare Praktikplatsens stora nätverk kan vi organisera samordning av praktik på flera olika utbildningsnivåer: prao, apl, LIA och VFU.

Praktikplatsens medarbetare har lång erfarenhet av att vägleda genom hela processen från att en ny aktör går in i samverkan till stöttning längs vägen. Flera gånger per år arrangerar vi mötesplatser i form av samverkansforum på nationell nivå, där våra samverkanspartner kan träffas för att få ny kunskap och utbyta erfarenheter. Vi tar även fram skräddarsydda insatser, material och workshoppar.

Fördelar av samverkan mellan skola och arbetsliv

  • En god samverkan mellan skola och arbetsliv ger positiva effekter i flera led.

  • Elever får kunskaper och erfarenheter som underlättar inträdet på arbetsmarknaden och ger bättre förutsättningar för att göra välgrundade studie- och yrkesval.

  • Utbildningsanordnare får bättre förutsättningar att skapa utbildningar som matchar behoven på arbetsmarknaden.

  • Praktikanter kan ge värdefulla inspel som utvecklar verksamheten.

  • Arbetsgivare kan marknadsföra sina verksamheter och branscher mot framtida medarbetare, något som förbättrar kompetensförsörjningen på sikt. 

  •  

Vad Praktikplatsen erbjuder

Praktikplatsen

It-systemet praktikplatsen.se

Få koll på hela praktikprocessen – från ansökan till placeringar – med it-systemet praktikplatsen.se. Elever och studenter kan söka efter praktikplatser, arbetsgivare kan lägga upp annonser och utbildningsanordnare sköter enkelt all samordning.

samverkansforum

Samverkansforum – på plats och digitalt

På samverkansforum i Göteborg  kan du ta del av goda exempel, trender och viktiga lagändringar samt få aktuell information om praktikplatsen.se. Du kan också hålla dig uppdaterad under året via digitala seminarium och möten.

Utbildning och handledning

Processledning och utbildningar

Som utbildningsanordnare, företag och organisation kan du få stöd i arbetet med att bygga upp välfungerande praktikverksamheter och stärka samverkan mellan skola och arbetsliv via våra utbildningar och handledningar.

Vilka använder Praktikplatsen?

Praktikplatsen är ett nätverk kring praktiksamverkan på nationell nivå! Här kan du läsa mer om vilka kommuner, regioner och lärosäten som är anslutna till Praktikplatsen.

Rulla till toppen