VFU – ger studenter yrkeskompetens

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan ingå i högskole- och universitetsutbildningar. Genom VFU förbereder studenter sig för yrkeslivet genom att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, redan under utbildningstiden. 

VFU – ger studenter yrkeskompetens

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan ingå i högskole- och universitetsutbildningar. Genom VFU förbereder studenter sig för yrkeslivet genom att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, redan under utbildningstiden. 

Utvecklar kunskap och yrkeskompetens

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att studenter på universitets- och högskolenivå genomför handledd praktik på en arbetsplats. VFU är en central del i flera utbildningar, bland annat lärarutbildningen, sjuksköterskeutbildningen och vissa socionomutbildningar. Syftet är att förbereda studenten för yrkeslivet genom att omsätta utbildningens teoretiska kunskaper i praktiken.  

Upplägget ser ut på liknande sätt inom samtliga program. VFU genomförs under utbildningen och fördelas över olika terminer. På VFU-platsen deltar studenterna i den ordinarie verksamheten genom att planera och utföra olika arbetsuppgifter, för att utveckla kunskap och kompetens inom deras valda yrken redan under utbildningstiden.  

VFU regleras via samverkansavtal mellan lärosäten och verksamheter. Avtalen innehåller bland annat överenskommelser om hur och när arbetsplatserna ska ta emot VFU-studenter och vilka krav som ställs på handledarnas kompetens.  

Vi hjälper er att organisera VFU

Praktikplatsen har lång erfarenhet av att stötta verksamheter som ska organisera VFU. Samordningen av VFU innebär en process med olika steg som enkelt och smidigt kan administreras genom it-systemet praktikplatsen.se.   

  • Lärosäten kan beställa VFU-platser utifrån program, profil, terminsnivå och period kopplat till de studentgrupper som är aktuella för VFU 
  • Arbetsgivare som samarbetar med lärosätet kan lägga upp platsannonser som beskriver VFU-platser som matchar beställningarna med beskrivningar av verksamheten, arbetstider, kontaktuppgifter och annan viktig information  
  • Studenterna kan därefter söka VFU-platser som sedan matchas och bokas via Praktikplatsen.se  
  • Lärosäten och verksamheter har möjlighet att samverka med varandra nationellt via systemet  

Praktikplatsen.se hjälper lärosäten och arbetsgivare att hålla koll på både VFU-platser och studenter. I systemet har användarna även tillgång till ett antal olika översikter som ger en bra överblick över hela processen.  

praktik teknikbranschen
Syftet är att förbereda studenten för yrkeslivet genom att omsätta utbildningens teoretiska kunskaper i praktiken.

Vilka regler gäller för VFU?

Universitet och högskolor arbetar med VFU på olika sätt. Här hittar du några exempel på webbplatser som rör VFU:

Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Luleå tekniska universitet

 

Hitta tips och stöd i Inspirationsportalen

Ta del av inspiration, guider och förberedelser för dig som student, skolpersonal och arbetsgivare. Här kan även kommuner och utbildningsanordnare ta del av material kopplat till praktiksamverkan.

Praoelever

Se fler praktikformer

Praoelever

Vad är prao?

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och innebär att studenter på universitets- och högskolenivå får omsätta sina teoretiska kunskaper genom handledd praktik på en arbetsplats.

Apl elev och handledare

Vad är apl?

Apl står för arbetsplatsförlagt lärande och är en del av yrkesutbildningen på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Apl innebär att en del av utbildningen genomförs på plats hos en arbetsgivare.

LIA elev och handledare

Vad är LIA?

LIA står för lärande i arbete och är en praktikform inom yrkeshögskolan. Under LIA-perioden förläggs en del av utbildningen till en arbetsplats där studerande kan förbereda sig inför yrkeslivet.

Rulla till toppen