För dig som arbetsgivare

Var finns dina kommande medarbetare i dag? Många av dem studerar. Praktikformerna prao, apl, LIA och VFU ger dig som arbetsgivare möjlighet att på ett konkret sätt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Du får träffa framtidens anställda – samtidigt som du kan marknadsföra er bransch och verksamhet.   

För dig som arbetsgivare

Var finns dina kommande medarbetare i dag? Många av dem studerar. Praktikformerna prao, apl, LIA och VFU ger dig som arbetsgivare möjlighet att på ett konkret sätt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Du får träffa framtidens anställda – samtidigt som du kan marknadsföra er bransch och verksamhet.   

Ta chansen att möta dina framtida medarbetare

Funderar du på att ta emot en praktikant på din arbetsplats, men är osäker på hur det går till? Praktikplatsen har lång erfarenhet av att stötta verksamheter som ska ta emot praktikanter.  

Via Praktikplatsens it-system är det enkelt att lägga upp annonser som riktar sig till potentiella praktikanter. Vi kan också erbjuda utbildningar, metodmaterial och andra former av stöd. 

Vad får arbetsgivare ut av Praktikplatsen?

  • Du får tillgång till it-systemet praktikplatsen.se, där du kan lägga upp annonser som når ut till elever och studenter.
  • Du kan enkelt se i systemet vilka skolor som har praktik i ert område och vilka veckor det gäller. 
  • Genom att erbjuda platser de veckor ni har möjlighet att ta emot elever/studerande ökar förutsägbarheten i verksamheten.
  • Genom att eleverna/studenterna söker genom systemet minskas behovet av administration.

Värdet av praktik

  • Praktik ökar förståelsen för arbetslivets villkor och bidrar till att unga blir motiverade och väl förberedda när de kommer ut i yrkeslivet. 
  • Praktik är ett sätt för er som arbetsgivare att marknadsföra er verksamhet och bransch mot elever och studerande. 
  • En kontinuerlig kontakt med skolor/lärosäten bidrar till bättre kunskaper om arbetslivets förutsättningar och behov. 
  • Praktikanter kan ge värdefulla inspel som utvecklar verksamheten
  • Dessutom kan praktik vara ett sätt att hitta och lära upp nya medarbetare. 

Intresseanmälan

Öppna dörren för en praktikant

Vill du ta emot en praktikant på din arbetsplats?
Anmäl intresse via länken nedan, så kontaktar vi dig inom kort. 

praktikplatsen prao praktikant arbetsgivare

Praktikformer som erbjuds

Praoelever

Vad är prao?

Syftet med prao är att stärka kopplingen mellan det eleverna gör i skolan och det som väntar i arbetslivet. Prao är också ett sätt att rusta eleverna inför deras kommande studie- och yrkesval.   

Apl elev och handledare

Vad är apl?

Apl står för arbetsplatsförlagt lärande och är en del av yrkesutbildningen på gymnasiet och i vuxenutbildningen. Apl innebär att en del av utbildningen genomförs på plats hos en arbetsgivare.

LIA elev och handledare

Vad är LIA?

LIA står för lärande i arbete och är en praktikform inom yrkeshögskolan. Under LIA-perioden förläggs en del av utbildningen till en arbetsplats där studerande kan förbereda sig inför yrkeslivet.

VFU

Vad är VFU?

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och innebär att studenter på universitets- och högskolenivå får omsätta sina teoretiska kunskaper genom handledd praktik på en arbetsplats.

Vilka är en del av Praktikplatsen?

Praktikplatsen är ett nätverk kring praktiksamverkan på nationell nivå! Ta del av vilka kommuner, regioner och lärosäten som är anslutna till Praktikplatsen.

Rulla till toppen