Praktik

Arbets­miljö­verket om minder­årigas arbets­miljö

Här hittar du mer information från Arbetsmiljöverket samt föreskrifter kring minderårigas arbetsmiljö och hur barn och ungdomar får arbeta.

För minderåriga finns det särskilda regler gällande arbetsuppgifter och arbetstider för att säkerställa att uppgifterna och arbetsplatsen är lämpliga och inte mer omfattande än vad praoeleven klarar av.

Arbetsgivarens ansvar i korthet

  • Utse en handledare som är förberedd och lämplig för uppdraget.
  • Ge eleven en introduktion och se till att eleven följer arbetsmiljöregler.
  • Hitta eller skapa lämpliga arbetsuppgifter för eleven.  
  • Se till att riskbedömning är gjord och dokumenterad.  
  • Se till att arbetsmiljön är god och att det finns rutiner för hur eventuella arbetsskador rapporteras.
  • Kontakta skolan om eleven är frånvarande eller om det inträffar en olycka eller tillbud

Material från Arbetsmiljöverket

Ta del av informationsmaterialet Unga i arbetslivet, broschyren Så får barn och unga arbeta samt föreskrifter kring minderårigas arbetsmiljö och hur barn och unga får arbeta via knapparna nedan. Föreskrifterna tar till exempel upp rutiner för introduktion, regler för arbetstider för olika åldrar och vilka uppgifter som är okej och inte.

Rulla till toppen