En stärkt studie- och yrkesvägledning med ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Det ser Göteborgsregionens Frida Andersson och Emma Theiland Nilsson som nödvändigt om arbetet med att säkra regionens kompetensförsörjning ska lyckas.

Håll dig uppdaterad om allt som rör studie- och yrkesvägledning! Här hittar du metodmaterial, forskning och annat material att använda i vägledningssamtal eller i klassrummet. Du kan också ta del av daglig omvärldsbevakning av nyheter som rör skola, näringsliv och branscher.

Det här apl-underlaget riktar sig till elever, handledare och lärare inom Vård- och omsorgscollege och ska användas när eleverna är ute på arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Göteborgsregionen (GR) har i omgångar tagit fram stödmaterial som ska hjälpa elever, skolor och arbetsliv i arbetet med prao. Nu har ett helt nytt material tagits fram, Praoguiden, vars syfte är att förbereda målgrupperna inför, under och efter prao.

Här kan du ta del av elevernas tips till skolor som ska genomföra prao. Du får bland annat förslag på hur förberedelserna kan gå till och tips på vad eleverna kan behöva veta innan, under och efter praoperioden. ​

Hur kan arbetsgivare förbereda sig för att göra praoperioden så lyckad som möjligt, för både arbetsplatsen och eleverna? Här kan du ta del av elevernas egna tips, riktade till arbetsgivare som ska ta emot praoelever.​

Med målsättningen att bli Sveriges främsta utbildningssjukhus tar Sahlgrenska universitetssjukhus emot tusentals praktikanter varje år.

Ta del av elevernas egna tips till andra elever för en lyckad praoperiod. Vad tycker de kan vara bra att tänka på innan, under och efter praoperioden?

Under konferensen Kraftsamling fullföljda studier på Svenska Mässan i Göteborg lyftes prao fram som en viktig del i arbetet med fullföljda studier. Ale kommun, som följer upp prao i det systematiska kvalitetsarbetet, bjöd på lärande exempel.

Rulla till toppen