Dags för prao – tips till dig som vårdnadshavare

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och ger elever möjlighet att prova på arbetslivet. Prao är obligatoriskt i grundskolan. Du som vårdnadshavare har en viktig roll i att uppmuntra och stödja ditt barn under deras, kanske första, möte med arbetslivet. Här hittar du några tips på saker som kan vara bra att tänka på när ditt barn ska ut på prao!

Ny miljö och nya människor kommer också med utmaningar. Prao handlar inte bara om att utföra specifika arbetsuppgifter. Det handlar även om att få erfarenhet av att vara en del av en arbetsplats. Som vårdnadshavare kan du hjälpa till genom att uppmuntra ditt barn att fullfölja sin prao även när det känns svårt – och att påminna dem om att varje utmaning är en möjlighet att växa och lära sig något nytt.

Varför prao?

  • För att kunna göra välgrundade framtida studie och- yrkesval är det viktigt att ditt barn får kunskap om arbetsmarknaden och erfarenheter av olika yrkesområden och branscher.
  • Prao hjälper ditt barn att upptäcka vilka kunskaper och förmågor som behövs i arbetslivet. Under veckan får de en inblick i vilka förväntningar som finns i arbetslivet. De får också öva på att visa intresse och att ta egna initiativ.
  • Under prao har de möjlighet att knyta nya kontakter som kan leda till framtida extrajobb och sommarjobb. Därför fyller prao en viktig roll i elevernas första CV och personliga brev.
  • Prao ger eleverna möjlighet att utvecklas och upptäcka nya sidor hos sig själv.

Ett gemensamt ansvar

Skolan och arbetsplatsen arbetar tillsammans för att säkerställa att ditt barns praoplats är både lämplig och trygg. Detta inkluderar att utse en handledare som stöd på arbetsplatsen och se till att arbetsgivaren följer gällande regler för arbetstider och arbetsmiljö. Under praoperioden är ditt barn försäkrat genom skolan.

Skolan ansvarar för att ditt barn är väl förberett inför sin praoperiod. Ofta får eleverna med sig uppgifter som de ska redovisa när de återvänder till skolan. På så vis får de också kunskap om olika arbetsplatser och yrkesområden genom sina klasskamrater.

Ansök om plats via praktikplatsen.se

Eleverna söker sina praoplatser via Praktikplatsens plattform 6 veckor innan deras praovecka. De väljer 7 platser som de kan tänka sig vara på. Eleverna har 2 veckor på sig att ansöka om plats och har möjlighet att göra ändringar under hela ansökningsperioden. Skulle det vara så att eleven inte fått någon av önskade platser tar de kontakt med praktikansvarig på skolan som kan hjälpa till att hitta en tillgänglig plats via systemet.  3 veckor innan deras praovecka blir eleven meddelad via mejl vilken praoplats de har fått. Det är då viktigt att läsa igenom bekräftelsebrevet för att se arbetsplatsens krav gällande arbetstid, kläder rast/lunch och om de vill att eleven kontaktar dem innan. Vid sjukdom eller förhinder är det viktigt att eleven meddelar både handledare på arbetsplatsen och praktikansvarig på skolan (handledare rapporterar närvaro i intyget).

Vad kan du göra som vårdnadshavare?

Samtala med ditt barn om vikten av prao och att de, om möjligt, väljer en plats utifrån intresse och framtida studie- och yrkesval. Prata om elevens förväntningar inför prao och stäm av hur det går under veckan.

Alla handledare uppmanas att fylla i ett praointyg där eleverna får ett omdöme i följande kategorier: passa tider, intresse, initiativförmåga och uppträdande. Du som vårdnadshavare kan hjälpa till att förbereda ditt barn genom att samtala om ovanstående.

Vill du veta mer om prao?

Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare eller lärare om du vill veta mer om prao. Du kan även besöka inspirationsportalen här på praktikplatsen.se

Rulla till toppen