Vi arbetar hårt för att skydda din integritet och för att hålla din data säker i enlighet med Dataskyddslagstiftningen. När du använder praktikplatsen så hanterar vi en del data för att kunna uppfylla de förväntningar du har på vår tjänst.

Målet med systemet är att tillhandahålla tjänster för samordning av skola-arbetslivkontakter. Exempel på sådana tjänster är förmedling av praktik-, apl-, lia-, vfu- och ferieplatser samt hantering av arbetsmarknadsinsatser.

Exempel på den data som vi hanterar är:

 • Namn
 • Personnummer
 • E-post
 • Telefon
 • Adress
 • Arbetsplats
 • Skola och utbildning
 • Praktikplatsplacering

Specifik data för tjänsten Ferieplatsen:

 • Bild
 • Personligt brev

Specifik data för i Arbetsmarknadsmodulen:

 • Nuvarande och tidigare arbetsmarknadsåtgärder
 • Kommande arbetsmarknadsåtgärder
 • Utbildningsnivå
 • Arbetsstatus

För varje inloggningsförsök som görs sparar vi information om:

 • Användarnamn
 • Vilken IP-adress inloggningsförsöket gjordes ifrån
 • Om det lyckades eller inte

Vi kan även komma att använda datan inom ramen för vårt övergripande interkommunala uppdrag kring statistik, underlag och annan rapportering till myndigheter. Vi tecknar biträdesavtal om vi behöver använda underleverantörer och vi utför ibland uppdrag åt andra som biträden själva. Vi ser givetvis alltid till att ha lagstöd för vår hantering.

Praktikplatsen utvecklas och driftas av Göteborgsregionen. Du kan läsa den fullständiga och kompletta texten som gäller för hantering av data och integritetsfrågor på följande länk: GR:s integritetspolicy.

praktikplatsen.se samarbetar med: