Integritetspolicy

Plattformen hjälper elever, studenter, utbildningsanordnare och arbetsgivare att hitta varandra. Här kan du söka, samordna eller erbjuda praktikplats, feriepraktik eller arbetsmarknadspraktik.  

Bli en del i Praktikplatsens stora nätverk

Våra erfarenheter visar att samverkan har effekt. När kommuner, regioner, utbildningsanordnare och arbetsgivare samarbetar kring olika praktikverksamheter gynnas alla parter, på både kort och lång sikt.

Vad får samverkanspartner ut av Praktikplatsen?  

  • Du får stöd av experter på hela praktikprocessen – från lagar och regler till it-system – och hur de olika delarna samspelar. 
  • Praktikplatsens itsystem praktikplatsen.se, där arbetsgivare lägger ut platsannonser, elever och studenter söker efter praktikplatser och utbildningsanordnare har överblick över varje steg, från ansökningar till utvärderingar.
  • Vi hjälper dig att organisera och skapa struktur i arbetet med praktik och finns till hands genom hela praktikprocessen med support, processledning och utbildningar.
  • Du blir del av ett nationellt nätverk och får tillgång till Praktikplatsens återkommande samverkansforum, en mötesplats som ger möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten.

Kontakta oss

Vill du bli samverkanspartner? Kontakta oss för att få veta mer.

Emma Theiland-Nilsson, enhetschef Praktikplatsen
emma.theiland-nilsson@goteborgsregionen.se
Tel: 031-335 51 34

Rulla till toppen