En kille med mörkt hår och klädd i läkarrock ler in i kameran

APL-underlag för Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen

Det här apl-underlaget riktar sig till elever, handledare och lärare inom Vård- och omsorgscollege och ska användas när eleverna är ute på arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Materialet ska vara ett stöd för att följa upp elevernas kursmål och progression och innehåller praktiska moment som eleverna ska träna på under sin apl.  Det finns ett apl-underlag till varje kurs och även ett informationsmaterial om apl. 

Syftet är att handledare och elev skall fylla materialet. När lärare besöker under trepartsamtal går alla gemensamt igenom materialet. Materialet hjälper parterna att följa upp vilka kursmål eleven har klarat och vad hen behöver träna lite mer på. Materialet ligger som grund inför lärarens betygsättning.

Rulla till toppen