elever

Praoguiden Skola – interaktivt material kring prao

Göteborgsregionen (GR) har i omgångar tagit fram stödmaterial som ska hjälpa elever, skolor och arbetsliv i arbetet med prao. Nu har ett helt nytt material tagits fram, Praoguiden, vars syfte är att förbereda målgrupperna inför, under och efter prao. 

Praoguiden Skola riktar sig till skolpersonal och är ett pedagogiskt verktyg som du som är lärare eller studie- och yrkesvägledare kan använda i klassrummet. Med den här interaktiva presentationen kan du initiera samtal med eleverna om prao och varför prao är viktigt. Presentationen inleds med några tankeställare kring prao som leder in till övningar som eleverna kan göra. Du har rollen som facilitator och guidar eleverna framåt genom presentationen.

Om Praoguiderna

Praoguiden är ett digitalt stödmaterial som på ett lättillgängligt sätt ska öka kunskapen om prao. Guiden, som tagits fram av Göteborgsregionen (GR), syftar till att förbereda elever, lärare och arbetslivet både inför, under och efter praoperioden. Det finns olika versioner som riktar sig till olika målgrupper. En till elever, en till pedagoger och en till arbetslivet
Rulla till toppen