Prao har lyfts som en viktig del i arbetet med fullföljda studier. Det under konferensen Kraftsamling fullföljda studier på Svenska Mässan i Göteborg. Ale kommun, som följer upp prao i det systematiska kvalitetsarbetet, bjöd på lärande exempel.

Kraftsamling fullföljda studier är en årlig kunskaps- och nätverksträff som riktar sig till personer som på olika sätt arbetar med att skapa förutsättningar för att barn och unga ska fullfölja sina studier. Årets träff hölls i slutet på september och 450 personer deltog under dagen.

Under eftermiddagen arrangerades olika lärpass där kommunerna delade med sig av olika exempel. Ett av dessa handlade om kommunernas arbete med prao, där Lena Sjöstrand, projektledare på Göteborgsregionen, inledde med att prata om prao som ett verktyg för att skapa framtidstro:

– Om inte eleverna förstår vad prao är och hur man ska förbereda sig så blir det lätt att man går till första bästa arbetsplats som man kan komma på, eller att man får en praoplats inom familjens nätverk. Detta är så synd, då prao faktiskt kan bidra till elevernas valkompetens, berättade Lena Sjöstrand.

Lena tipsade bland annat om Praoguiden, ett interaktivt material där eleven får konkreta tips och råd inför, under och efter prao. Hon berättade vidare om materialet anpassat för lärare och studie- och yrkesvägledare, som går att använda i klassrummet för att initiera samtal med eleverna om prao och varför prao är viktigt.

Läs mer: Praoguiden – ett nytt interaktivt material inför, under och efter prao

Prao som en del i det systematiska kvalitetsarbetet

Aida Jovicevic, rektor och Louise Paulsson, studie- och yrkesvägledare på Bohusskolan i Ale kommun berättade om prao som en självklar del i det systematiska kvalitetsarbetet:

– Det är av yttersta vikt att alla känner ett ansvar oavsett vilken roll man har på skolan och att ledningen möjliggör att prao blir en del i planeringen. Som lärare är det exempelvis viktigt att man kopplar sina ämnen till yrkesmöjligheter och arbetsmarknaden. Detta ökar motivationen hos eleverna, berättade Aida och Louise.

Vinsterna med att ha med prao i planeringen? För eleverna kan prao innebära att de får en tilltro till sin egen förmåga, framtidsplaner, motivation och medvetenhet om varför de går i skolan (och att eleven kan påverka sin skolgång). För skolan kan det bland annat innebära att fler elever blir behöriga till nationellt program och att måluppfyllelsen ökar.

Fem framgångsfaktorer i Ale

  • Förbered eleverna innan. Vilka förväntningar har de? Innebär verkligen prao på frisörsalong att man klipper hår (exempelvis)?
  • Att eleven har med egna uppgifter från skolan när de kommer till praoplatsen
  • Låt eleverna berätta om sina upplevelser och erfarenheter
  • Ett nära samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare
  • Låt eleverna utvärdera skolans arbete med prao. Vad funkade bra/mindre bra?

Lärpasset avslutades med dialog i grupper. Sammanfattningen därifrån var att det finns en gemensam syn på att det är svårt att hitta platser, att företagen behöver få veta att eleverna kan ha med sig uppgifter samt att det finns en orättvisa i att hitta praoplats beroende på vilket nätverk eleven/familjen har.

Konferensen Kraftsamling fullföljda studier

Västra Götalandsregionen (VGR) finansierade verksamheten och Göteborgsregionen (GR) var med och planerade konferensen som en av fyra delregionala kunskapsnoder, tillsammans med kommunalförbunden i Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad Boråsregionen. 

Vill du veta mer om Praktikplatsen?

Är du intresserad av att veta mer om Praktikplatsen och har funderingar kring hur vi samverkar med andra kommuner och regioner?  Då är du välkommen att kontakta oss på Göteborgsregionen så berättar vi mer: 

Emma Theiland Nilsson, enhetschef, emma.theiland-nilsson@goteborgsregionen.se


25 aug, 2023

Praoguiden – ett nytt interaktivt material för elever, skola och arbetsliv!

Vad är prao och hur kan man förbereda sig? Praoguiden hjälper dig!

11 nov, 2022

Ny kampanj ska uppmärksamma prao

Minns du din prao? Mycket väl, tycks vara ett återkommande svar när närmare 20 olika Göteborgsprofiler får frågan.

09 okt, 2020

Elever om sina praoupplevelser

Elever i Partille berättar om sina upplevelser och ger tips om prao till elever, skolor och företag.

praktikplatsen.se samarbetar med: