elever klassrum

Elevernas prao-tips till skolan

Här kan du ta del av elevernas tips till skolor som ska genomföra prao. Du får bland annat förslag på hur förberedelserna kan gå till och tips på vad eleverna kan behöva veta innan, under och efter praoperioden.

Elevernas tips till skolan

  • Före prao är det bra att ge oss uppgifter – exempelvis att ta reda på vanligt förekommande arbetsuppgifter inom olika branscher.
  • Ge oss information om hur det exempelvis fungerar i en butik, restaurang eller på ett café. Kanske kan någon anställd komma och berätta om hur det är att jobba inom olika yrken och vad man kan ha för arbetsuppgifter.
  • Förklara vad som kan komma att inträffa under en prao.
    Ge exempel på situationer som kan komma att uppstå och hur man kan hantera dessa, exempelvis om man har en handledare som inte bryr sig eller om någon är otrevlig.
  • Låt andra elever på skolan berätta för oss om sina upplevelser efter prao.
  • Låt de äldre eleverna berätta för de yngre om både positiva och negativa erfarenheter under prao.
  • Skicka gärna med uppgifter som vi kan genomföra under prao.
  • Besök oss under prao. Det är viktigt för oss att känna att lärare och skolan bryr sig om hur vi har det när vi genomför prao.
  • Efter prao är det bra om vi får presentera våra uppgifter och berätta om våra upplevelser så att vi kan få feedback samt diskutera både det positiva och det negativa.
Rulla till toppen