Ann Blomström

, ,

Sjukhuset som ser studenter och elever som framtida kollegor

Med målsättningen att bli Sveriges främsta utbildningssjukhus tar Sahlgrenska universitetssjukhus emot tusentals praktikanter varje år.

Det handlar om gymnasieelever som ska genomföra sin apl (arbetsplatsförlagt lärande), universitetsstudenter som ska göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och studerande från yrkeshögskolan som ska genomföra LIA (Lärande i arbete). Genom praktikplatsen.se beställer skolor och utbildningsanordnare i Göteborgsregionen apl- och LIA-platser på Sahlgrenska. Varje år erbjuder sjukhuset drygt 3000 apl-veckor, 2000 LIA-veckor och cirka 7000 VFU-veckor.

Bidrar till kompetensförsörjningen

Ann Blomström är studierektor för gymnasie- och yrkeshögskolan och ansvarar även för VFU inom barnmorskeprogrammet. I Anns arbetsuppgifter ingår bland annat att säkerställa att handledarorganisationen inom apl och LIA fungerar, att huvudhandledarnätverket är på plats – helt enkelt att sjukhuset kan svara upp till skolornas beställningar.

– Det bästa med mitt jobb är att man bidrar till kompetensförsörjningen, säger Ann Blomström. Sjukhuset har så många möjligheter, så många olika inriktningar.

System för planering och överblick

Som utbildningssjukhus är Sahlgrenska ålagda att ta emot praktikanter och man har en väl utarbetad organisation kring apl, LIA och VFU. Eftersom man tar emot ett stort antal praktikanter krävs ett system som underlättar och automatiserar stora delar av administrationen. Genom praktikplatsen.se kan sjukhuset planera praktikperioder, få överblick och samla all information på ett ställe. Men enligt Ann finns ytterligare fördelar med verktyget.

– Det är bra att eleverna själva får söka sina platser, säger hon. Det tror vi ökar deras motivation, och ger bättre studieresultat, säger Ann Blomström.

Arbetsuppgifter som säkerställer måluppfyllelse

Ann tror också att själva apl-tiden kan stärka elevernas motivation och hjälpa dem att se en framtid inom yrket. Arbetsuppgifterna de får utföra under sin praktiktid på Sahlgrenska utgår från ett apl-underlag som säkerställer att kursmålen blir uppfyllda. Underlaget har tagits fram av Vård- och omsorgscollege i samverkan med arbetslivet och utbildare.

Framtidens medarbetare

Enligt Ann kommer det framöver att finnas ett ökat behov av skötare inom psykiatrisk vård men även behov av undersköterskor och barnsköterskor inom den somatiska vården.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset ser man studenter och elever som framtida medarbetare och kollegor. Men vilken typ av medarbetare är det då man letar efter?

– Vår värdegrund är ’tillsammans för och med patienten’, säger Ann. Vi letar efter människor som vill bidra och arbeta i team. Att man är intresserad av ett ständigt lärande, både sitt eget lärande och för att bidra på sin arbetsplats.

Anns råd till verksamheter som vill ta emot praktikanter är att börja smått och planera noga.

– Det är viktigt att ta kontakt med eleven redan innan praktiken börjar och tänka över hur man arbetar med bemötande. Det kan ta tid att ha praktikanter, men man kan också vinna en ny medarbetare, säger Ann Blomström.

Om Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av norra Europas största sjukhus, har utbildning och forskning i världsklass, flera stora rikssjukvårdsuppdrag och erbjuder specialistsjukvård  till patienter i hela landet och regionen, samtidigt som det är göteborgarnas närmaste sjukhus. I Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingår Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus och Sahlgrenska sjukhuset, men också bland annat Högsbo sjukhus och en rad geografiskt spridda öppenvårdsmottagningar, och flera verksamheter erbjuder även digitala vårdmöten. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en del av Västra Götalandsregionen. Sjukhuset har cirka 17 000 medarbetare, vilket gör det till en av regionens största arbetsplatser.

I ovanstående artikel intervjuas Ann Blomström, studierektor för gymnasie- och yrkeshögskolan. Ann Blomström ansvarar även för VFU inom barnmorskeprogrammet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Rulla till toppen